Od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje projekt: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji dorosłych zapewni wysoką jakość i europejskie standardy w pracy Centrum”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA104-025027

Główne cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych Centrum, w zakresie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego osób dorosłych oraz wykorzystania ICT w edukacji niezawodowej dorosłych,
 • poznanie, opracowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania dorosłych w zakresie języków obcych, m.in. CLIL,
 • podniesienie jakości i efektywności kształcenia niezawodowego dorosłych słuchaczy, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, zgodnie z europejskimi standardami,
 • zwiększenie efektywności i skuteczności procesu nauczania języków obcych dorosłych słuchaczy.

W ramach projektu, w okresie od lipca do września 2017 r. grupa 8 nauczycieli języków obcych z naszej szkoły, wzięła udział w 2-tygodniowych zagranicznych kursach metodyczno-językowych w Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Austrii.

 • Grupa I – 01-15.07.2017 / kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego w NORTH WEST ACADEMY OF ENGLISH/ LONDONDERRY / IRLANDIA PÓŁNOCNA
 • Grupa II – 30.07-12.08.2017 / Kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego w szkole językowej BELL ENGLISH SCHOOL CAMBRIDGE / UK
 • Grupa III – 20.08-02.09.2017 / Kurs metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego w szkole językowej ACTILINGUA ACADEMY / WIEDEŃ / AUSTRIA

Zagraniczne szkoły językowe zaproponowały fachowych lektorów, nowoczesne sale językowe oraz zainspirowały naszych nauczycieli do zastosowania przekazywanych pomysłów na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego. Szkoły zagraniczne zaoferowały również program kulturalny, spotkania integracyjne oraz wycieczki do ciekawych miejsc. W trakcie zagranicznych kursów nasi nauczyciele poznali również innych nauczycieli z Europy i nie tylko, nawiązali kontakty, wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie metodyki nauczania i uczenia się języków obcych, poznali nowe, innowacyjne sposoby pracy na lekcji, zebrali dużo interesujących kreatywnych ćwiczeń, materiałów do wykorzystania na lekcji.

Udział nauczycieli Centrum w zagranicznych mobilnościach edukacyjnych przyczynił się do:

 • aktualizacji i wzbogacenia wiedzy na temat nauczanego przedmiotu, umożliwił konfrontację własnych metod pracy i nauczania z nowo poznanymi;
 • podwyższenia, doskonalenia kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
 • zdobycia umiejętności praktycznych obejmujących poznanie organizacji i funkcjonowania szkół i placówek europejskich;
 • podniesienia i rozwijania indywidualnych zainteresowań zawodowych;
 • szerszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym;
 • doskonalenia umiejętności językowych poprzez kontakt z „żywym” językiem angielskim i niemieckim;
 • doskonalenia kompetencji międzykulturowych.

Projekt przyczynił się do podniesienia jakości działań edukacyjnych Centrum, w zakresie nauczania języków obcych, poprzez:

 • podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych z języka angielskiego i niemieckiego,
 • nowe metody pracy i techniki pracy z dorosłymi słuchaczami,
 • modyfikację programów nauczania,
 • wykorzystanie ICT w edukacji niezawodowej dorosłych.

Po powrocie z zagranicznego szkolenia nasi nauczyciele języków obcych poprzez udział w wielu konferencjach metodycznych, konsultacjach zespołowych, warsztatach, spotkaniach sieci oraz lekcjach otwartych, dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor - Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji

Relacje

Grupa I
1-15.07.2017 North West Academy of English/ Londonderry / Irlandia Północna

Grupa II
30.07-12.08.2017 BELL ENGLISH SCHOOL CAMBRIDGE / UK

Grupa III
20.08-02.09.2017 ACTILINGUA ACADEMY / WIEDEŃ / AUSTRIA

Rezultaty projektu

 1. Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu
 2. Artykuł i reklama projektu w lokalnej prasie – Dziennik Toruński NOWOŚCI
  {gallery}cku-galerie/zagr-mobil-doroslych/nowosci{/gallery}
 3. Informacje o projekcie na szkolnym Facebooku CKU
 4. Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w CKU TODMiDN
 5. Konsultacje zespołowe nauczycieli języków obcych w CKU TODMiDN
 6. Lekcja otwarta dla nauczycieli języka angielskiego – zastosowanie metody CLIL
 7. Scenariusze zajęć z języka angielskiego-metoda CLIL, dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formacie PDF
 8. Scenariusze zajęć z języka niemieckiego-metoda CLIL, dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formacie PDF
 9. Broszura dla nauczycieli języków obcych - efektywne i skuteczne metody nauczania i uczenia się dorosłych języka angielskiego i języka niemieckiego – przykłady dobrych praktyk
 10. Baner
  {gallery}cku-galerie/zagr-mobil-doroslych/baner{/gallery}
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.