Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 535 521 453 | 500 675 764

Ogłoszenie


W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,  od 25 maja 2020 w CKU odbywać się tylko dodatkowe konsultacje dla klasy ósmej i zdających w tym roku maturę. Od 1 czerwca – dla pozostałych. Zajęcia wynikające z planu zajęć nadal będą prowadzone zdalnie.

Słuchacze proszeni są o kontaktowanie się z nauczycielami przez platformę Moodle, mailem, telefonicznie. Instrukcja rejestrowania się na platformie - pobierz instrukcję w PDF. Na szkolnej platformie Moodle znajdują się tematy prac kontrolnych i inne materiały dla Słuchaczy - zamiast zajęć: materiały dla LO, materiały dla KKZ. Tam także zdawać będziecie egzaminy semestralne.

Otrzymacie informację od nauczycieli: o ocenach z pracy kontrolnej i egzaminu, o tym co w pracach i innych zadaniach wykonanych jest dobrze i bardzo dobrze, o usterkach i brakach w wykonanych zadaniach. Nauczyciele informować Was będą przez szkolną platformę edukacyjną, pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprzez komunikatory. Możecie także dzwonić do sekretariatu CKU: 56-65-77-451, 56-65-77-490, sekretariat@cku.torun.pl

Sekretariat szkoły jest czynny w dni powszednie od 730 do 1730. Odbiór świadectw w godzinach od 730 do 1530. W soboty i niedziele - nieczynny.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego z dnia 13 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy CKU w związku z zagrożeniem epidemicznym: plik PDF.


Terminy egzaminów: maturalnego, zawodowego i ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

Harmonogram egzaminów: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Bardzo ważne – przeczytaj: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca