Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zakończyło realizację projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024885

W ramach Projektu Słuchacze i Słuchaczki Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kształcący się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w zawodach:

 • fotograf (kwalifikacja A.20),
 • technik hotelarstwa (kwalifikacja T.11)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja T.6)
 • technik usług fryzjerskich (kwalifikacja A.19)

odbyli/-ły staże zawodowe we Włoszech w terminie 11.04.-29.04.2017 w miejscowośći Barcellona Pozzo di Gotto, we Włoszech, na Sycylii.

Dzięki uczestnictwu w stażu Uczestnicy/-czki zrealizowali/-ły następujące cele Projektu:

 • podnieśli swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie,
 • poznali organizację pracy i zdobyli doświadczenie zawodowe w firmach włoskich,
 • podnieśli swoje kompetencje językowe i kulturowe,
 • wzbogacili swój warsztat pracy i umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • podnieśli swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy,
 • popularyzowali kształcenie ustawiczne za granicą.

Wartość projektu: 16 200 EURO

Projekt był w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

{gallery}cku-galerie/staz-wlochy/eprojectconsult-foto{/gallery}

Dokumentacja projektu

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie uczestnika
 3. Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na publikacji wizerunku
 4. Ankieta
 5. Regulamin projektu
 6. Aneks do regulaminu
 7. Wyniki rekrutacji
 8. Relacje stażystów - prezentacja w formacie Powerpoint

Relacja z realizacji

 1. Relacja z realizacji - prezentacja w formacie Powerpoint
 2. Relacje stażystów - prezentacja w formacie Powerpoint
 3. Wyniki egzaminu
 4. Raport organizacji pośredniczącej - w formacie pdf
 5. Raport organizacji pośredniczącej - link na stronę

Ewaluacja projektu

 1. Efekty projektu - prezentacja w formacie Powerpoint
 2. Słuchaczki Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego CUKIERNIK w CKU wypiekają Cannoli – sycylijskie rurki z kremem wg przepisu przywiezionego przez uczestników projektu - film
 3. Uczestnik projektu pokazuje, jak robić Cannoli - film
 4. W przygotowaniu tej reklamy brała udział podczas stażu na Sycylii nasza słuchaczka kursu fotograficznego (KKZ A.20)
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.