Tytuł projektu:

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”. Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”. Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.

Realizator:

 • Lider - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu).
 • Partner - Powiat Toruński.

Dane finansowe:

Lider oraz partner: koszt całkowity: 7 360 923,95 zł, kwota dofinansowania: 6 624 831,54 zł, wkład publiczny: 736 092,41 zł.

Gmina Miasta Toruń: koszt całkowity: 4 498 914,97 zł, kwota dofinansowania: 4 049 023,46 zł, wkład publiczny: 449 891,51 zł.

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jst

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

9 grudnia 2020 r.

Termin realizacji:

1.08.2020 r. – 30.06.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2136 osób dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Grupą docelową są osoby dorosłe w wieku od 18 do 65 lat, mieszkające lub pracujące lub uczące się w województwie kujawsko-pomorskim z regionów: Toruń, powiat toruński, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, Grudziądz, Włocławek, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby dostępie do edukacji.

W projekcie realizowane będą kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Planowane rezultaty:

 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 310.
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 2136.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1035.
 • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1123.
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, które uczą się lub mieszkają, lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 642.
 • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do nabycia kompetencji – 428.
 • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji – 214.
 • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kompetencji i umiejętności zawodowych – 1603.
 • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kwalifikacji zawodowych – 1478.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 150.
 • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego - 300.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu: www.cku.torun.pl
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Oświadczenie  - miejsce nauki.
 4. Oświadczenie  - miejsce pracy.
 5. Oświadczenie  - miejsce zamieszkania.
 6. Oświadczenie  - nieprowadzenie działalności gospodarczej.
 7. Oświadczenie - brak niepełnosprawności.
 8. Oświadczenie - nad os. niepełnosprawną.
 9. Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu.
 10. Oświadczenie - o wielodzietności.
 11. Oświadczenie - osoby 65.
 12. Oświadczenie - wykształcenie.
 13. Oświadczenie o nie byciu objętym wsparciem.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.