Centrum Kształcenia Ustawicznego jest szkołą dla dorosłych. Oferujemy bezpłatną naukę w liceum dla dorosłych, szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Oferujemy także płatne kursy z dziedzin takich jak: księgowość i kadry, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, handel, biuro/firma, komputery, fryzjerstwo, kosmetyka, florystyka.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą:

Szkoły policealne Liczba artykułów:  3

Szkoły policealne

Kwalifikacyjne kursy zawodowe Liczba artykułów:  24

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia równoważna technikum i szkole policealnej umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób powyżej 16 roku życia. (Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na kurs za pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów.)

Bezpłatna nauka

Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych są bezpłatne.

Kwalifikacje

Każdy zawód jest podzielony na części nazywane kwalifikacjami. Np. na zawód technika handlowca-przedstawiciela handlowego składają się dwie kwalifikacje: AU.20. Prowadzenie sprzedaży i AU.25. Prowadzenie działalności handlowej, a na technika rachunkowości składają się kwalifikacje: AU.36 Prowadzenie rachunkowości i AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Zawody mogą składać się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji.

Uzyskanie tytułu zawodowego

Aby uzyskać tytuł zawodowy, po każdej kwalifikacji należy zdać egzamin zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy i mają wykształcenie średnie lub zawodowe - otrzymują tytuł zawodowy. Osoby, które zdały wszystkie egzaminy, ale nie mają wykształcenia średniego - otrzymają tytuł zawodowy po uzyskaniu wykształcenia średniego (oferujemy równoczesne uczenie się w liceum ogólnokształcącym i na kwalifikacyjnym kursie zawodowym). Aby zostać dopuszczonym do egzaminu zawodowego należy uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w danych kwalifikacjach oraz odbyć praktykę zawodową (o ile jest przewidziana w podstawie programowej).

Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

Nie chcesz robić całego zawodu? Zrób wybraną kwalifikację.

Jeśli chcesz, możesz wziąć udział tylko w wybranej jednej lub kilku kwalifikacjach (niekoniecznie należących do jednego zawodu) i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji, bez zdawania egzaminu zawodowego. W ten sposób wzbogacisz swoje CV o nowe kwalifikacje, uzupełnisz wiedzę o konkretne zagadnienia, dostosujesz swój tryb uczenia się do swoich indywidualnych potrzeb i staniesz się bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Kursy płatne Liczba artykułów:  12

Kursy płatne

Kursy bezpłatne Liczba artykułów:  5
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.