Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 2,5 semestru

O kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Jest to zawód poszukiwany na rynku pracy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W pracy obsługuje się  i nadzoruje obrabiarki uniwersalne oraz sterowane numerycznie (CNC). Absolwent potrafi czytać dokumentację techniczną oraz dobierać oprzyrządowanie i narzędzia do obrabiarek.

Przykładowe przedmioty

 1. Bezpieczeństwo Higiena Pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Rysunek techniczny.
 5. Podstawy konstrukcji maszyn.
 6. Technologia obróbki skrawaniem.
 7. Obrabiarki.
 8. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.
 9. Pracownia technologiczna.
 10. Zajęcia praktyczne ukierunkowane na obsługę i użytkowanie obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie

Przykładowe umiejętności

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykorzystywanie programów komputerowych CAD-CAM.

Warto wiedzieć

Operator jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba zatrudniona w tym charakterze posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie nie tylko tradycyjnych maszyn, lecz także skomplikowanych obrabiarek CNC sterowanych numerycznie. 

Operator monitoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń, przeprowadza okresowe badania techniczne, oraz wykonuje doraźne prace serwisowe. 

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca