Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 4,5 semestru

O kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kwalifikacja przygotowuje do pracy w sekretariacie czy urzędzie oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gdzie załatwianie spraw w urzędach i prowadzenie dokumentacji firmowej jest na porządku dziennym.

Kwalifikacja ta jest przydatna dla każdego, kto chce uzyskać wiedzę na temat prawa i przepisów rządzących życiem każdego obywatela.

Przykładowe przedmioty

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Organizacja biura w administracji publicznej
 3. Statystyka
 4. Gospodarka finansowa podmiotów sektora finansów publicznych
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Socjologia i psychologia społeczna
 7. Wprowadzenie do nauki prawa
 8. Prawo cywilne
 9. Prawo administracyjne
 10. Prawo finansów publicznych
 11. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 12. Język obcy zawodowy
 13. Pracownia pracy biurowej
 14. Pracownia administracji

Przykładowe umiejętności

 1. Zapoznanie z przepisami prawnymi
 2. Umiejętność interpretacji przepisów i ich zastosowania w praktyce
 3. Umiejętność poszukiwania aktów prawnych i samodzielnej aktualizacji wiedzy o prawie
 4. Samodzielne redagowanie pism - decyzji, postanowień, odwołań, pozwów, wniosków itp.
 5. Rozwiązywanie problemów prawnych - kazusów
 6. Podniesienie świadomości prawnej i świadomy udział w życiu publicznym

Warto wiedzieć

Zajęcia wykorzystują komputery (programy Word, Excel), kodeksy ze zbiorów bibliotecznych, akty prawne ze zbiorów internetowych, materiały na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle, repozytorium kursów KOWEZiU

Słuchacze przygotowują dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dokumentację związaną z funkcjonowaniem instytucji publicznych np. decyzje, postanowienia, wnioski, pozwy.

Słuchacze biorą udział w wycieczkach do Sądu Rejonowego (udział w rozprawach), wycieczkach na sesje rady miasta, w konkursie Wiedzy z Prawa Cywilnego pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Olimpiadzie Wiedzy Administracyjno-Prawnej w Chojnicach.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.