Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie realizowały projekt Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących.

Czas realizacji projektu
od 15.04.2009 do 10.02.2010

Projekt "Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących" realizowany był w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia, poprzez organizację kursów zawodowych, zachęcanie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do podniesienia kwalifikacji, wzrost świadomości korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.

Projekt obejmował następujące działania

 1. Kursy w zawodach
  • fryzjer z elementami sztuki makijażu i wizażu,
  • barman, barista (sztuka parzenia kawy i herbaty),
  • elektryk,
  • florysta.
 2. Szkolenia
  • informatyczne - przygotowujące do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL),
  • z zakresu umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. tworzenie biznesplanów)
 3. Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Udział w projekcie był bezpłatny. Projekt skierowany był do osób nieaktywnych zawodowo (czyli do osób niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, niezarejestowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy), zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem, które nie ukończyły 25 lat, oraz do osób powyżej 50 roku życia, także emerytów (kobiety do 59 roku życia, mężczyźni do 64 roku życia) zamieszkujących w następujących gminach: Skrwilno, Kikół, Lisewo, Płużnica, Rypin, Radomin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.