Program Operacyjny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"

Źródła finansowania
Europejski Fundusz Społeczny

Czas realizacji
od 15.09.2008 r. do 2.12.2008 r.

Celem Projektu było prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości kształcenia, korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn, osób w wieku od 25 do 64 lat, pracujących lub niepracujących, uczących się lub nieuczących, oraz do osób nieuczących się w wieku od 18 do 24 lat, zamieszkujących gminy Skrwilno, Kikół, Osiek, Lisewo, Unisław, Lubicz, Zławieś Wielka, Obrowo.

W ramach Projektu przeprowadzono czterdzieści spotkań z mieszkańcami gmin, będących partnerami. Spotkania prowadzili doradca zawodowy i prelegent informacyjny. Celem spotkań było przekazanie informacji o ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem planów rozwoju gminy, w której odbywało się spotkanie.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.