Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKU w Grudziądzu, CKU Nr 1 we Włocławku, CKU nr 2 we Włocławku, CKU w Żninie, Zespołem Szkół CKU w Gronowie i Zespołem Szkół w Jabłonowie Pomorskim realizowało od 20 lipca 2009r. do 30 czerwca 2011r. projekt Szkoł@ właśnie dla Ciebie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".

Celem projektu było umożliwienie kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również grupy wiekowej 45+ z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych, a także wsparcie tych osób usługami doradczymi w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego (tradycyjne lub mieszane z e-learningiem) w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Projekt poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego, miał zwiększyć spójność społeczną i inwestycje w kapitał ludzki w zakresie edukacji i poprawy kwalifikacji.

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: M.Toruń, M.Grudziądz, M.Włocławek, aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, włocławskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego.

Celem projektu było umożliwienie kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również grupy wiekowej 45+ z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych, a także wsparcie tych osób usługami doradczymi w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego (tradycyjne lub mieszane z e-learningiem) w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Projekt poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego, miał zwiększyć spójność społeczną i inwestycje w kapitał ludzki w zakresie edukacji i poprawy kwalifikacji.

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: M.Toruń, M.Grudziądz, M.Włocławek, aleksandrowskiego, brodnickiego , bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, włocławskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego.

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca