Tytuł projektu:

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej

Program Operacyjny:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”;
 • Działanie 6.3 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”;
 • Poddziałanie 6.3.2 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 8 248 110,46 zł
Kwota dofinansowania: 6 475 797,71 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

 • Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.
 • Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
 • Zespół Szkół Samochodowych.
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13.
 • Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.

Termin realizacji:

31.10.2018 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10 kwietnia 2020r.

Opis projektu:

Celem projektu była realizacja inwestycji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Toruń.

Projekt obejmował prace budowlane oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sześciu toruńskich szkołach:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie projektu budowy windy wewnętrznej, opracowanie kosztorysu, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, budowa windy, doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec, elektryk.
 • Zespole Szkół Samochodowych – wyposażenie pracowni technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej, nauki jazdy samochodem ciężarowym. 
 • Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO – wyposażenie pracowni technologicznej, oraz pracowni do kształcenia w zawodzie technik fotografii i multimediów, dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych oraz wykonanie projektu windy i jej budowa. 
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – przebudowa pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy, przebudowa toalet dla potrzeb niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia. 
 • Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych (nowy zawód technik programista), dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych i budowa pochylni, dostosowanie pracowni kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia.
 • Zespole Szkół Inżynierii Środowiska – adaptacja pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu, wyposażenie dla technika architektury krajobrazu. 

W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w Toruniu.

Osiągnięte rezultaty:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 5;
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 6;
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego - 6;
 • Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 25.

Wskaźniki rezultatu:

 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 3 264 osób;
 • Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego – 2 274 osób;
 • Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 3 264 osób.

Dane kontaktowe realizatora:

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 91; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.