Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi w swoich obiektach monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Administratorem przetwarzanych danych wizyjnych jest:

Centrum Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac św. Katarzyny 8.

Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników oraz osób przebywających na terenie CKU, a także ochrony mienia zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162 z późn. zm.) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zakres monitoringu obejmuje ciągi komunikacyjne – hole oraz teren wokół obiektów. Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony za pomocą piktogramów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez monitoring obejmuje w szczególności wizerunek osób, ale także sposób poruszania się, ubiór czy zachowanie.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku.

Zarejestrowane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to na piśmie uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Zapis tych danych podlega usuwaniu (nadpisaniu) w miesięcznych cyklach.

Termin przetwarzania może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa bądź w sytuacji, gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane wizyjne nie będą podlegały profilowaniu.

Do monitoringu dostęp mają tylko wyznaczeni pracownicy. Odtwarzanie zapisu rejestratora i kopiowanie zabezpieczone są hasłem.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli przebywa się w obszarze monitoringu wizyjnego.

W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje każdemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Jakub Rutkowski, adres: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, telefon: (56) 611-89-92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.