Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje projekt pt. "Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy" (nr projektu 2020-1-PL01-KA102-079814) w ramach którego słuchacze/-czki kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbędą 3-tygodniowy staż zawodowy we Włoszech (Sycylia/Katania) w terminie 5-24.07.2021.

Czas trwania projektu: 

2020-10-01 - 2021-09-30 

Uczestnicy/-czki: 

6 słuchaczy/-ek Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w zawodach: cukiernik (3 osoby), kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych (3 osoby)

Partner zagraniczny: 

organizacja Associazione Artistica Culturale "A Rocca" z siedzibą we Włoszech, Barcellona Pozzo di Gotto, Via TCP Arcodaci 48 

Cele projektu:  

  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych,
  • udoskonalenie kompetencji językowych i kulturowych,
  • zwiększenie praktycznych umiejętności uczestników, 
  • kształtowanie kreatywnych i mobilnych postaw uczestników stażu,
  • podniesienie konkurencyjności uczestników/-czek na rynku pracy.

Wysokość dofinansowania projektu:  51 257,11 PLN

Udział w projekcie jest finansowany ze środków ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.