Tytuł projektu:

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III

 

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”

 

Realizator:

Lider - DGA S.A. Poznań

Partner - Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

 

Dane finansowe:

Lider i partner:

Koszt całkowity: 2 080 351,93 zł

Kwota dofinansowania: 2 080 351,93 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Partner:

Koszt całkowity: 168 815,93 zł

Kwota dofinansowania: 168 815,93 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

19.12.2019 r.

 

Termin realizacji:

1.01.2020 r. - 28.02.2021 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych.

 

W ramach projektu planuje się udzielenie 64 grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

1. teleinformatyczna,

2. elektroenergetyczna,

3. elektroniczno- mechatroniczna,

4. górniczo-wiertnicza,

5. metalurgiczna,

6. mechaniczna,

7. mechaniki precyzyjnej,

8. motoryzacyjna,

 

O granty mogą ubiegać się szkoły i placówki systemu oświaty:

- publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

  w tym:

  ● Centra Kształcenia Zawodowego,

  ● Centra Kształcenia Ustawicznego,

  ● niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i zawodowego,

  ● ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

  ● szkoły policealne,

  ● technika,

  ● szkoły branżowe I stopnia z obszaru całej Polski.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione 64 modelowe programy kwalifikacyjne oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych.

 

Dane kontaktowe realizatora:

Lider:

DGA S.A.

ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

Partner:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. 56 657 74 86

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Edukacja

Kształcenie ustawiczne

Realizator: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.