Tytuł projektu:

Bliżej pracodawcy

Program Operacyjny:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
  • Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:

Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu

Dane finansowe:

  • Koszt całkowity projektu: 8 515 971,92 zł
  • Kwota dofinansowania: 7 664 374,72 zł
  • Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (5%), wkład publiczny pieniężny i niepieniężny (10%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

29.11.2019 r.

Termin realizacji:

1.09.2019 r. – 30.08.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1590 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli.

 

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

 

W projekcie uczestniczą:

•    Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

•    Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

•    Zespół Szkół Technicznych – Technikum;

•    Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;

•    Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

•    Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

•    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące - Technikum;

•    Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Planowane zadania:

•    Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.

•    Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego.

•    Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje.

•    Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

•    Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

•    Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

•    Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 750 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego (na potrzeby tych kursów CKZ zostanie doposażony w sprzęt), w szkołach uczestniczących w projekcie oraz będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

 

Planowane kursy dla uczniów:

Zespół Szkół Samochodowych - Operator obrabiarek skrawających CNC, Prawo jazdy kategorii B, Kwalifikacja wstępna, Prawo jazdy kategorii C+E, Spawanie różnymi metodami, Operator koparko-ładowarki, Operator wózka widłowego.

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO - Retusz High End, Fotografia mody, Kurs prawa jazdy.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych - Kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem, Kurs kasjer walutowy, Kursy z zakresu kosmetologii: zdobienie paznokci i pielęgnacja dłoni, Kurs barberski: „Strzyżenie i pielegnacja brody”, Kurs przedłużania włosów, Kurs e-Urzędnik, Obsługa wózków widłowych, Kurs prawa jazdy.

 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Sztuka prezentacji dań, Profesjonalny kurs czekolady: trufle, praliny, czekoladki ręcznie formowane, Kurs sushi: I i II stopień, Etykieta i savoir-vivre, Jak budować wizerunek profesjonalisty, Kurs profesjonalnego wizerunku w biznesie, Tajniki kompozycji i stylizacji fotografii kulinarnej, Wedding planner – organizator imprez ślubno-weselnych, Event manager – planowanie, organizacja i zarządzanie projektem eventowym, Nowoczesny marketing hotelu, zwiększanie sprzedaży i rozpoznawalności marki, Profesjonalny recepcjonista wizytówką hotelu, Ryby i owoce morza, Kurs obsługi kas fiskalnych, Torty angielskie, Kurs barmański, Kurs baristyczny, Kurs prawa jazdy kat. B.

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska - Kurs AutoCAD, Kurs florystyczny – podstawowy, Projektowanie krajobrazu, Inseminacja krów i loch, Korekcja racic, Groomer, Pierwsza pomoc zwierzętom, Operator wózka widłowego, Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1kV, Operator koparko-ładowarki, Prawo jazdy kat.,  Kurs spawania metodą MAG i TIG.

 

Zespół Szkół Technicznych - Kurs światłowodowy, Obsługa Excela, Kurs ERP, Kurs obsługi drona, Kurs obsługi c-Geo, Kurs obsługi WinKalka i Mikromapy, Kurs obsługi EWmapy, Kurs obsługi Turbomap, Szkolenia ECDL CAD projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D, Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, Uprawnienia operatora wózków jezdniowych, Uprawnienia operatora koparko-ładowarek, Prawo jazdy kat. B, Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS, Kurs montera rusztowań, Kurs obsługi Autocad'a, Uprawnienia operatora suwnic.

 

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych - Kurs programowania robotów, Kurs projektowania stron internetowych, Kurs grafiki komputerowej, Kurs tworzenia aplikacji webowych, Kurs - instalator sieci światłowodowych, Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC, Kurs programowania sterowników PLC, Szkolenie „Internet of Things”, programowanie w Java, Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs eksploatacja urządzeń do 1 kV Kurs spawania MAG i TIG.

 

 

 

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. W szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Dane kontaktowe realizatora:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu

www.ckptorun.edu.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Nauczyciele

Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe

Uczniowie

Tematyka projektu: 

Edukacja

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.