W wyniku zakończenia oceny wniosków, dotyczących projektów złożonych w ramach naboru Programu Edukacja EOG Komponent III – partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego, ppkt b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców - finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021, wniosek EOG/19/K3/W/0023 pn. „Development of vocational education aiming at social inclusion – Polish-Scandinavian exchange of experience and good practices” złożony przez Gminę Miasta Toruń 15 września 2019 roku został zatwierdzony do dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji operatora Programu Edukacja EOG w Polsce.

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2021 roku

Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 99 040,00 Euro

{gallery}cku-galerie/eog/plakaty{/gallery}

W rocznym projekcie uczestniczą Gmina Miasta Toruń jako lider oraz partnerzy: Fitjar vidaregåande skule z Norwegii oraz IÐAN fræöslusetur ehf z Islandii – instytucje kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Projekt został napisany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne kadry zarządzającej, nauczycieli oraz uczniów szkół zawodowych, toruńskich i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w zagranicznych mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii, Islandii i w Polsce.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych dwudziestu pięciu przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli/instruktorów zawodu.

Cele szczegółowe projektu, wspierające cel główny to:

 • poznanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Norwegii i Islandii wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych, m.in. kształcenia dualnego, współpracy z pracodawcami, promocji VET,
 • poznanie i porównanie oferty kształcenia zawodowego, programów nauczania, systemu egzaminów zewnętrznych, metod nauczania, bazy dydaktycznej wykorzystania ICT dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • rozwój edukacji włączającej, wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów szkół zawodowych, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem,
 • doskonalenie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej i nauczycieli pracujących w sektorze VET.

Ocena eksperta:

Projekt został oceniony merytorycznie przez dwóch niezależnych ekspertów:

Cel projektu, jakim jest nawiązanie partnerstwa instytucjonalnego, mającego na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i nauczycieli zawodu, dzięki wymianie dobrych praktyk z partnerami z krajów darczyńców w pełni wpisuje się w cele Programu Edukacja. Cel ten jest jasno opisany i możliwy do zrealizowania poprzez zaplanowane działania. Dobór partnerów jest właściwy dla wszystkich trzech instytucji. Zaplanowano szereg działań upowszechniających, umożliwiających dotarcie do grup docelowych. Wszystkie instytucje biorące udział w projekcie skorzystają z wypracowanych w jego ramach rezultatów.

Harmonogram działań projektowych

01-31.01.2020 r.

 • Podpisanie umowy z FRSE z Operatorem Programu przez Prezydenta Miasta Torunia.
 • Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu

01-28.02.2020 r.

 • Powołanie zespołu ds. zarządzania projektem
 • Powołanie zespołów ds. upowszechniania projektu

15.09.2021 r. 

 • Webinarium wprowadzające do projektu / Platforma Teams

01-30.09.2021 r. 

 • Kampania informacyjno-promocyjna projektu
 • Rekrutacja uczestników projektu

13-31.10.2021 r. 

 • Ewaluacja ex ante za pomocą˛ ankiet online dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe.
 • Ankieta online dla 180 uczniów

27-28.10.2021 r. 

 • Inaugurujące spotkanie projektowe w Toruniu i podpisanie umowy partnerskiej.

15-25.03.2022 r. 

 • Podpisanie umów o wyjazd z uczestnikami mobilności szkoleniowej na Islandii

21.03.2022 r. 

 • Webinarium dla uczestników mobilności  szkoleniowej na Islandii / Platforma Teams

30.03 – 01.04.2022 r.  

 • Seminarium/warsztaty w IÐAN Education Centre w Reykjavíku na Islandii

{gallery}cku-galerie/eog/prezentacja-islandia{/gallery}

04-30.04.2022 r.

 • Ewaluacja on going za pomocą˛ ankiety online dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe

27.04.2022 r./09.05.2022 r.

 • Webinarium dla wszystkich (25 os.) uczestników projektu nt. ewaluacji seminarium/warsztatów w Reykjavíku.
 • Omówienie szczegółowego programu seminarium/warsztatów, które odbędą się w Norwegii./ Platforma Teams

04-15.05.2022 r. 

 • Podpisanie umów z uczestnikami mobilności szkoleniowej w Norwegii

18-20.05.2022 r.

 • Seminarium/warsztaty w Fitjar vidaregåande skule w Norwegii 

22-31.05.2022 r.

 • Ewaluacja on going za pomocą˛ ankiety online dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe   

23.05.2022 r.

 • Webinarium dla wszystkich 25 os. uczestników projektu nt. ewaluacji seminarium/warsztatów w Fitjar przez norweskiego koordynatora projektu (część I) oraz omówienie szczegółowego programu seminarium/warsztatów, które odbędą˛ się˛ w Polsce./Platforma Teams  

31.05-02.06.2022 r. 

01-30.06.2022 r. 

 • Ankieta online dla 180 uczniów (z każdej szkoły w Polsce po 20 uczniów, 20 uczniów z Fitjar oraz 20 z Islandii) wpływ wdrożenia projektu na zmianę jakości nauczania w instytucji.

15.06.2022 r.

 • Konferencja upowszechniająca projekt i jego rezultaty dla 50 os. zorganizowana przez Fitjar vidaregåande skule  w Norwegii.

27.06.2022 r.

 • Webinarium podsumowujące projekt: omówienie szczegółów podsumowującego spotkania projektowego oraz gali podsumowującej projekt. /Platforma Teams

24.08.2022 r.

 • Podsumowujące spotkanie projektowe w Toruniu 

25.08.2022 r.

 • Gala podsumowująca projekt w Toruniu 

01-31.08.2022 r.

 • Ewaluacja ex post za pomocą˛ ankiety online dla kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.