Tytuł projektu:

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych"

Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy"

 

Realizator:

Lider - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu)

Partnerzy - Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński.

 

Dane finansowe:

Lider oraz partnerzy:

Koszt całkowity: 12 728 254,41 zł

Kwota dofinansowania: 11 455 428,96 zł 

Wkład publiczny: 1 272 825,45 zł

Gmina Miasta Toruń:

Koszt całkowity: 3 331 756,84 zl 

Kwota dofinansowania: 2 998 581,36 zł  

Wkład publiczny: 333 175,48 zł 

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jst

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

30 maja 2018 r.

 

Termin realizacji:

1.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

 

Zadanie realizowane będzie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchaczy objętych wsparciem. 

Dla każdego uczestnika zaplanowano dwie formy wsparcia:

1.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe - realizowane u każdego partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem.

2.    Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego – kursy organizowane w szkołach lub realizowane przez firmy zewnętrzne. 

 

Planowane rezultaty:

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1609.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 338.

Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 789.

Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – 1609.

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które zostały objęte wsparciem w projekcie – 160.

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które zostały objęte wsparciem w projekcie – 1433.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie – 16.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia wiedzy, umiejętności lub kompetencji – 484.

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia kwalifikacji – 1125.

Liczba osób, dla których wypracowano indywidualny plan działania – 1609.

 

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

www.ckp.torun.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe

Tematyka projektu: 

Edukacja

Kształcenie ustawiczne

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: 

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.