Tytuł projektu:

Wszechstronny absolwent 2

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”

Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:

Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

 

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 5 519 200,04 zł

Kwota dofinansowania: 4 691 320,03 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

28.11.2018 r.

 

Termin realizacji:

1.04.2019 r. – 30.08.2022 r. 

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli. 

 

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

 

W projekcie uczestniczą:

  •  Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

  •  Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;

  •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;

  •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;

  •  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Technikum;

  •  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące - Technikum

  •  Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Planowa zadania:

  •  Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  •  Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje.

  •  Kursy dla uczniów podwyższające kompetencje.

  •  Staże/praktyki zawodowe dla uczniów.

  •  Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

  •  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów CKP zostanie doposażone w spawarki MAG/MIG i TIG), w szkołach uczestniczących w projekcie, a także będą zlecane podmiotom zewnętrznym. 

 

Planowane kursy dla uczniów:

 

Zespół Szkół Samochodowych – Prawo jazdy kat. B, Operator maszyn budowlanych, Operator wózka widłowego, Spawanie MAG i TIG, Kurs kwalifikacji wstępnej, Prawo jazdy kat. C i C+E.

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Kurs programowania robotów, Kurs grafiki komputerowej oraz opracowania i składu publikacji elektronicznej,  Instalator sieci światłowodowych, Prawo jazdy kat. B, Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, Spawanie MAG i TIG, Coaching kariery zawodowej, Kurs programowanie gier w Javie, Kurs budowy i programowani robotów miniSumo.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – Kurs fotograficzny Ambrotypia fotografia techniką mokrej płyty kolodionowej, Kursy Technika fotograficzna Guma chromianowa paryska, technika fotograficzna Cyjanotypia, prawo jazdy kat. B.

Zespół Szkół Technicznych – Instalator sieci światłowodowych, Prawo jazdy kat. B, Uprawnienia elektryczne do 1 kV, Operator wózka widłowego, Operatora maszyn budowlanych (operator koparko-ładowarki, operator walca drogowego, operator koparki, operator spycharki), Monter rusztowań, Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, Kurs z zakresu obsługi programu C-GEO.

Zespół Szkół Ekonomicznych – Prawo jazdy kat. B, e-Urzędnik, Przedłużania rzęs, Manicure Hybrydowy, Manicure Japoński, Makijaż dzienny.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Kurs AutoCAD, Operator koparko – ładowarki, Wózki jezdniowe, Kurs florystyczny – podstawowy, Projektowanie krajobrazu, Zoopsychologia zwierząt, Kurs groomerski, Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, Spawanie metodą MAG i TIG, Prawo jazdy kat. B.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Prawo jazdy kat. B.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Flight Attendant Introduction Course, „Zakochaj się w Toruniu” Podstawy przewodnika po Toruniu, Kurs barmański, Kurs baristy, Prawo jazdy kat. B, Kursy cukiernicze, Kurs ,,Dietetyk”, Kurs Carving, Kurs animatora czasu wolnego.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. W szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Dane kontaktowe realizatora: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

www.ckptorun.edu.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Nauczyciele

Uczniowie

Tematyka projektu: 

Edukacja

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator: 

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.