Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu:

„JAK SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE UCZYĆ DOROSŁYCH WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA104-038217

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor - Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Termin realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2018


I etap - Rekrutacja

Liczba uczestników projektu: 16 osób (kadra zarządzająca i nauczyciele liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych CKU Toruń w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania dorosłych w szkołach niezawodowych. Tematyka zagranicznego kursu szkoleniowego:

 • systemy kształcenia niezawodowego dorosłych w Portugalii i UK,
 • programy nauczania niezawodowego dorosłych, baza dydaktyczna oraz system egzaminów zewnętrznych,
 • metody pracy z dorosłymi o niskich kwalifikacjach/umiejętnościach podstawowych,
 • sposoby zwiększania uczestnictwa osób dorosłych o niskich umiejętnościach w edukacji - strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania,
 • poznanie różnych form wykorzystania ICT w edukacji dorosłych,
 • poznanie dobrych praktyk w nauczaniu dorosłych, metod pracy i stylów uczenia się dorosłych,
 • współpraca różnych podmiotów na rzecz wspierania uczenia się dorosłych i tworzenia całościowej oferty edukacyjnej,
 • wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu dorosłych,
 • skuteczne motywowanie słuchaczy szkół dla dorosłych do nauki,
 • dyskusja i wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą i nauczycielami placówek edukacyjnych w Portugalii oraz UK na temat nauczania dorosłych i jego efektywności.

W ramach projektu, 16 nauczycieli liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, weźmie udział w tygodniowym, 30-godzinnym zagranicznym kursie metodycznym z zakresu andragogiki, w Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Portugalii, z zakresu metodyki nauczania dorosłych z wykorzystaniem ICT.

Zagraniczni Partnerzy:

 • Intercultural Association Mobility Friends / Barcelos/Portugalia
 • Europa Training / Plymouth/ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Harmonogram zagranicznych mobilności uczestników projektu:

 • Grupa I - IX.2018 / Europa Training / Plymouth/ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (8 uczestników projektu)
 • Grupa II – X.2018 / Intercultural Association Mobility Friends / Barcelos/Portugalia (8 uczestników projektu)

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w zakresie metodyki nauczania, przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia niezawodowego dorosłych słuchaczy, zgodnie z europejskimi standardami.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • modyfikacji oferty kształcenia dorosłych w CKU Toruń, zgodnie z najnowszymi europejskimi trendami i potrzebami,
 • podniesienia jakości i efektywności kształcenia dorosłych, poprzez wprowadzenie nowych metod pracy,
 • zmiany organizacji nauczania i uczenia sie dorosłych,
 • podniesienia kompetencji nauczycieli edukacji niezawodowej dorosłych w zakresie metodyki nauczania osób defaworyzowanych z niskimi kompetencjami kluczowymi oraz znajomości języków obcych,
 • realizacji ciekawszych i poprawnych metodycznie oraz merytorycznie lekcji dla słuchaczy, podczas których poszerzą swój zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów,
 • uzyskiwania lepszych wyników na egzaminach semestralnych oraz egzaminach maturalnych,
 • podniesienia świadomości międzykulturowej i rozwijania współpracy międzynarodowej,
 • zwiększenia możliwości, atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego Centrum.

Szkole zapewni większy nabór i prestiż wśród instytucji edukacji dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim oraz w kraju.

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i nauczycieli liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Osoby zainteresowane wyjazdem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, wypełnienia i złożenia w sekretariacie Centrum, formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania

Oficjalna strona Programu Erasmus+

http://erasmusplus.org.pl/


II etap - Realizacja zagranicznych mobilności:

 • przygotowanie do wyjazdu
 • udział w zagranicznym kursie  metodycznym

III etap - Upowszechnianie rezultatów projektu


Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca