Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu:

„ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH ZAPEWNI WYSOKĄ JAKOŚĆ I EUROPEJSKIE STANDARDY W PRACY CENTRUM”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA104-025027

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor - Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, w zakresie:

  • innowacyjnych metod nauczania języków obcych, osób dorosłych,
  • wykorzystania ICT w edukacji niezawodowej dorosłych oraz poznanie, opracowanie i wdrożenie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania dorosłych w zakresie języków obcych.

W ramach projektu, 10 nauczycieli języków obcych, zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, weźmie udział w 2-tygodniowym, 60-godzinnym, zagranicznym kursie metodycznym z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Zagraniczni Partnerzy:

  • NORTH WEST ACADEMY OF ENGLISH/ LONDONDERRY / IRLANDIA PÓŁNOCNA
  • BELL ENGLISH SCHOOL CAMBRIDGE / UK
  • ACTILINGUA ACADEMY / WIEDEŃ / AUSTRIA

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych w zakresie metodyki nauczania, przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia niezawodowego dorosłych słuchaczy, zgodnie z europejskimi standardami.

Projekt jest skierowany do nauczycieli języków obcych zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Osoby zainteresowane wyjazdem zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania

Oficjalna strona programu

http://erasmusplus.org.pl/

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor - Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca