Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych we wrześniu 2016 r. zorganizowano dla słuchaczy dwa konkursy językowe. Szkolny konkurs wiedzy o językach europejskich składający się z części teoretycznej i praktycznej (organizator mgr Lidia Kowalska) oraz Szkolny konkurs kulturoznawczy dotyczący krajów anglojęzycznych (organizatorzy: mgr Anna Bilicka i mgr Sylwia Kuchta-Lutkiewicz). Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca