Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 semestry

O kwalifikacji MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Jest to jeden z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. 

Przykładowe przedmioty

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Rysunek techniczny.
 5. Podstawy konstrukcji maszyn.
 6. Technologia mechaniczna.
 7. Pracownia pomiarów.
 8. Zajęcia praktyczne ukierunkowane na przykład na obróbkę ręczną, maszynową, techniki łączenia, konserwację i montaż.

Przykładowe umiejętności

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem,
 • wykonywanie połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania,
 • wykonywanie napraw i konserwacji elemetów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku,
 • wykonywanie i naprawianie ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne).

Warto wiedzieć

Zawód ślusarz umożliwia:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza, a tym samym zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy,
 • wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.),
 • możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca