Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 2,5 semestru
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 2,5 semestru
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 2 semestry

O kwalifikacjach MOT.02, MOT.05 i MOT.06

Jest to kierunek związany z obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji oraz diagnostyki pojazdów samochodowych.

Przykładowe przedmioty

 1. Podstawy konstrukcji maszyn.
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 3. Język angielski ukierunkowany zawodowo.
 4. Silniki pojazdów samochodowych.
 5. Przepisy ruchu drogowego.
 6. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych.
 7. Naprawa pojazdów samochodowych.
 8. Pracownia rysunku technicznego.
 9. Pracownia obróbki ręcznej, mechanicznej i spawalnictwa metali.
 10. Pracownia diagnostyki samochodowej.
 11. Pracownia naprawy pojazdów samochodowych

Przykładowe umiejętności

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Warto wiedzieć

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca