Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
albo
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3 semestry
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1,5 semestru

O kwalifikacjach MEC.03, MEC.05, MEC.08 oraz MEC.09

Zakres zawodu obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. 

Przykładowe przedmioty

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Rysunek techniczny.
 5. Podstawy konstrukcji maszyn.
 6. Technologia mechaniczna.
 7. Wytrzymałość materiałów.
 8. Układy sterowania i regulacji.
 9. Pracownia technologiczna.
 10. Zajęcia praktyczne ukierunkowane w zależności od kwalifikacji.

Przykładowe umiejętności

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • praca związana z przeglądami, konserwacją i remontami eksploatowanych maszyn i urządzeń,
 • demontaż i montaż różnych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystywanie programów komputerowych CAD-CAM,
 • umiejętność obsługi konwencjonalnych  i numerycznych obrabiarek CNC,
 • umiejętność projektowania procesów technologicznych,
 • praca na stanowisku technika mechanika - planowanie, organizacja i nadzór procesów produkcyjnych.

Warto wiedzieć

Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla operatora obrabiarek, montera maszyn i urządzeń oraz ślusarza. W pracy obsługuje maszyny uniwersalne oraz sterowane numerycznie (CNC). Potrafi czytać oraz tworzyć dokumentację techniczną. Nadzoruje przebieg procesów wytwarzania.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca