Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
SPL.01 Obsługa magazynów 2,5 semestru
SPL.04 Organizacja transportu 2,5 semestru

O kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów

Jeśli chcesz uczestniczyć w nurcie "rewolucji technologicznej", która zmienia sposób naszego życia, myślenia, porozumiewania się i jednocześnie stawia przed nami nowe, coraz większe wymagania – powinieneś wybrać kierunek kształcenia - logistyka.

Logistyka to dziedzina wiedzy, która nakierowana jest ku integracji przedsiębiorstw,w zakresie zapewnienia optymalnego kształtowania łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach, aż do ostatecznego nabywcy.

Przykładowe przedmioty

 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce.
 2. Logistyka w procesach produkcji.
 3. Zarządzanie zapasami i magazynem.
 4. Zarządzanie procesami dystrybucji.
 5. Organizacja biura.
 6. Język angielski zawodowy.
 7. Technika biurowa.
 8. Pracownia magazynowa.
 9. Pracownia planowania produkcji i dystrybucji.

Przykładowe umiejętności

 1. Poznanie sposobów zaopatrzenia materiałowego dla systemu produkcyjnego.
 2. Poznanie systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji.
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących przepływu produkcji, gospodarki magazynowej i dystrybucji.
 4. Dobieranie systemów zamawiania.
 5. Ustalanie cen produktów, usług związanych z przepływem między ogniwami.
 6. Przygotowywanie ładunku do wysyłki.
 7. Stosowanie urządzeń automatycznej identyfikacji towarów.
 8. Dobieranie urządzeń do wykonywania czynności magazynowych.
 9. Określenie etapów dystrybucji i dobór kanałów dystrybucji.
 10. Określenie wymagań procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach.

O kwalifikacji SPL.04 Organizacja transportu

Ta kwalifikacja przybliży Ci zagadnienia z zakresu transportu, który odgrywał, odgrywa i będzie odgrywał bardzo istotną rolę w każdej gospodarce, zarówno krajowej jak i światowej. Zrozumiesz jakie jest miejsce firmy w gospodarce, która zajmuje się organizacją transportu – spedycja, jak i realizacją samego transportu wykorzystując różne jego gałęzie.

Zapewne zrozumiesz, że rozwój transportu zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, zapewnia przedsiębiorstwom wymianę towarową z otoczeniem zewnętrznym. Poznasz kierunki rozwoju zarówno spedycji jak i transportu.

Przykładowe przedmioty

 1. Procesy transportowe w logistyce.
 2. Usługi transportowo-spedycyjne.
 3. Język angielski zawodowy.

Przykładowe umiejętności

 1. Dobieranie technologii procesów transportowych.
 2. Sporządzanie planu przebiegu procesu transportowego.
 3. Stosowanie systemów monitorowania.
 4. Stosowanie międzynarodowych standardów identyfikacji ładunków i wymiany danych.
 5. Stosowanie przepisów prawa dotyczących środków technicznych wykorzystywanych w procesach transportowych.
 6. Poznanie funkcjonowania rynku transportowo-spedycyjnego.
 7. Rozróżnianie ładunków transportowych.
 8. Umiejętność doboru opakowań transportowych.
 9. Opracowanie harmonogramu czynności manipulacyjnych.
 10. Stosowanie przepisów prawa dotyczącego procedur celnych.
 11. Sporządzanie dokumentacji spedycyjno-transportowej w języku polskim i obcym.
 12. Stosowanie przepisów prawa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.