Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2,5 semestru
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 2,5 semestru

O kwalifikacji OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Podczas kursu posiądziesz wiedzę na temat roślin ozdobnych.Zaznajomisz się z nazwami polskimi i łacińskimi roślin oraz poszerzysz swój słownik o specjalistyczne, zawodowe słowa w języku angielskim, które pomogą Ci w komunikacji oraz poszerzeniu grona klientów.

Nauczysz się również samodzielnie tworzyć kompozycję projektową w dowolnym stylu. Poznasz podstawy projektowe (perspektywa, skala, normy techniczne), które pozwolą Ci na stworzenie koncepcji projektowej ogrodu.

Dzięki zajęciom praktycznym zaznajomisz się z pracami pielęgnacyjnymi wykonywanymi w ogrodzie oraz jak prawidłowo zagospodarować przestrzeń.

Przykładowe przedmioty

 1. Podstawy architektury krajobrazu.
 2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu.
 3. Obiekty małej architektury krajobrazu.
 4. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu.
 5. Język obcy zawodowy.
 6. Projekty roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 7. Prace w roślinnych obiektach architektury krajobrazu.

Przykładowe umiejętności

 1. Tworzenie projektów koncepcyjnych oraz technicznych ogrodu.
 2. Inwentaryzacja dendrologiczna danej przestrzeni.
 3. Umiejętność dostosowania zabiegów pielęgnacyjnych do gatunków roślin.
 4. Poszerzenie wiedzy na temat roślin ozdobnych.
 5. Rozpoznawanie drzew, krzewów oraz bylin.
 6. Rysowanie w perspektywie.
 7. Komponowanie elementów architektonicznych i roślinnych.

Warto wiedzieć

Wiedza praktyczna i teoretyczna pozwoli Ci na poszerzenie swej wiedzy i umiejętności oraz swój dalszy rozwój.

O kwalifikacji OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Podczas kursu nauczysz się stworzyć projekt techniczny całego ogrodu, jak i pojedynczych elementów małej architektury. Bez problemu narysujesz obiekty w perspektywie, rzutach, przekrojach oraz zeskalujesz je i zwymiarujesz.

Dowiesz się jak dbać o małą architekturę i jak konstrukcyjnie ją stworzyć. Dodatkowo posiądziesz wiedzę na temat roślin ozdobnych, dzięki czemu z łatwością będziesz je rozpoznawać. 

Połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej pozwoli Ci na samodzielne kształtowanie przestrzeni wokół siebie.

Przykładowe przedmioty

 1. Prace w obiektach architektury krajobrazu.
 2. Obiekty architektury krajobrazu.
 3. Projektowanie obiektów architektury krajobrazu.

Przykładowe umiejętności

 1. Tworzenie projektów w perspektywie dwubieżnej, jednobieżnej, z lotu ptaka, żabiej.
 2. Wizualizacja danego projektu ogrodu.
 3. Tworzenie projektu technicznego ogrodu.
 4. Tworzenie projektu technicznego elementów małej architektury.
 5. Skalowanie, wymiarowanie obiektów architektury krajobrazu.
 6. Rzutowanie elementów małej architektury oraz tworzenie ich przekrojów.
 7. Projektowanie konstrukcji obiektów architektury krajobrazu.
 8. Poszerzenie wiedzy na temat roślin ozdobnych.
 9. Rozpoznawanie drzew, krzewów oraz bylin.
 10. Umiejętność dostosowania zabiegów pielęgnacyjnych do elementów małej architektury wykonanych z różnych materiałów.

Warto wiedzieć

Szkoła kształci w kierunku przygotowania do egzaminu państwowego, a także przygotowuje dobrych fachowców w zawodzie, który może być źródłem utrzymania i satysfakcji.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca