Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
SPL.01 Obsługa magazynów 2,5 semestru

O kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów

Jeśli chcesz uczestniczyć w nurcie "rewolucji technologicznej", która zmienia sposób naszego życia, myślenia, porozumiewania się i jednocześnie stawia przed nami nowe, coraz większe wymagania – powinieneś wybrać kierunek kształcenia - logistyka.

Logistyka to dziedzina wiedzy, która nakierowana jest ku integracji przedsiębiorstw,w zakresie zapewnienia optymalnego kształtowania łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu pozyskania surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach, aż do ostatecznego nabywcy.

Przykładowe przedmioty

 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce.
 2. Logistyka w procesach produkcji.
 3. Zarządzanie zapasami i magazynem.
 4. Zarządzanie procesami dystrybucji.
 5. Organizacja biura.
 6. Język angielski zawodowy.
 7. Technika biurowa.
 8. Pracownia magazynowa.
 9. Pracownia planowania produkcji i dystrybucji.

Przykładowe umiejętności

 1. Poznanie sposobów zaopatrzenia materiałowego dla systemu produkcyjnego.
 2. Poznanie systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie produkcji, magazynowania i dystrybucji.
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących przepływu produkcji, gospodarki magazynowej i dystrybucji.
 4. Dobieranie systemów zamawiania.
 5. Ustalanie cen produktów, usług związanych z przepływem między ogniwami.
 6. Przygotowywanie ładunku do wysyłki.
 7. Stosowanie urządzeń automatycznej identyfikacji towarów.
 8. Dobieranie urządzeń do wykonywania czynności magazynowych.
 9. Określenie etapów dystrybucji i dobór kanałów dystrybucji.
 10. Określenie wymagań procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca