Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym terminarzem aktualnie organizowanych szkoleń. Aby przeczytać szczegóły szkolenia, kliknij na jego nazwę.

Data Nazwa formy
30.04.2020 Inspirownik nauczyciela matematyki w pracy zdalnej
29.04.2020 Konsultacje zespołowe on-line "Praca nauczyciela bibliotekarza w czasie zdalnego nauczania"
29.04.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna on-line dla nauczycieli religii
20-21.04.2020 Konsultacje metodyczne - Awans zawodowy
6-27.04.2020 Szkolenie "Nauczanie zdalne w praktyce"
3.04.2020 Webinar
30.03.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
28.03.2020 Warsztaty "Indywidualizacja pracy z uczniem. Metody aktywizujące i wspierające rozwój uczniów."
27.03.2020 Wiosenne warsztaty artystyczne – wielkanocny zwierzyniec
26.03.2020 Warsztaty "Wyposażenie uczniów w kompetencje - przyszłością współczesnej edukacji"
26.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Znaki Czasu"
26.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego "Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się"
26.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego "Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się"
25.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "LEARNING IS MAGIC!"
24.03.2020 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Wykorzystanie aplikacji Kahoot (II edycja) oraz Baamboozle w pracy katechety."
23.03.2020 Spotkanie sieci dla nauczycieli bibliotekarzy
20.03.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Wszechnica filmowa"
20.03.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów."
20.03.2020 Wiosenne warsztaty artystyczne – wielkanocny zwierzyniec
19.03.2020 II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja matematyczna a nowe technologie"
16.03.2020 Spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli religii
16.03.2020 III Spotkanie sieci „Nauczyciel matematyki w sieci”
16.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
14.03.2020 Warsztaty "Trudny uczeń w klasie - problemy i wyzwania w pracy nauczyciela"
13.03.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Neurodydaktyka w pracy nauczyciela"
11.03.2020 Konsultacje zespołowe dla nauczycieli "Czy czytanie książek ma sens w świecie smartfonów?"
6.03.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Ciekawa matematyka"
6.03.2020 Konferencja "Giełda pomysłów terapeutycznych"
2.03.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
28.02.2020 Seminarium z dydaktyki matematyki
26.02.2020 Spotkanie sieci dla nauczycieli informatyki
24.02.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
22.02.2020 Warsztaty "Jak usprawniać u uczniów proces czytania ze zrozumieniem"
18.02.2020

Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"

15.02.2020

Warsztaty nie odbędą się w planowanym terminie ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.

Warsztaty przedmiotowo-metodyczne "W trosce o siebie... czyli jak czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy."

15.02.2020 Warsztaty "Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia a ewaluacja IPET – u"
13.02.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
10.02.2020 Konsultacja przedmiotowo – metodyczna "Ćwiczenia ortoptyczne w terapii pedagogicznej"
6.02.2020 Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Teach and shine"
21.01.2020 Bezpłatne spotkanie pt. "Toruński salonik maturzysty"
20.01.2020 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
17.01.2020 Bezpłatne warsztaty przedmiotowo-metodyczne "Nauka programowania dla najmłodszych"
15.01.2020 Spotkanie sieci dla nauczycieli informatyki
14.01.2020 Spotkanie sieci "ABC Świetlicy"
13.01.2020 Spotkanie sieci "Toruńscy Terapeuci Pedagogiczni – współpraca"
13.01.2020 II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel matematyki w sieci"
13.01.2020 Spotkanie sieci "Bibliotekarz w sieci"
10.01.2020 Seminarium z dydaktyki matematyki
7.01.2020 Świąteczne spotkanie i wspólne kolędowanie
17.12.2019 5 godzinne warsztaty dla nauczycieli mianowanych będących na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
14.12.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. "Jak bawić się muzyką? Aktywne działania poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec"
13.12.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. "Matematyka w ruchu"
13.12.2019 Seminarium z dydaktyki matematyki
12.12.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej"
11.12.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli "Innowacyjność i kreatywność"
10.12.2019 5 godzinne warsztaty dla nauczycieli kontraktowych będących na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
6.12.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. "Pokazywane piosenki i sensomotoryczne zabawy werbalne"
6.12.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli realizujących projekt „Od grosika do złotówki”
5.12.2019

Uwaga - konsultacja nie odbędzie się, została przełożona na styczeń

Konsultacja przedmiotowo-metodyczna "Canva – tworzenie grafik do zastosowania w edukacji i promocji"

4.12.2019 Konsultacje zespołowe "Nowa podstawa programowa – formy wypowiedzi pisemnej cz. I – esej"
2.12.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
2.12.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna
28.11.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
28.11.2019 I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja matematyczna a nowe technologie"
27.11.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli doradców zawodowych
27.11.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli informatyki
25.11.2019 Konferencja "Narkotyki i dopalacze – ryzyko na wyciągnięcie ręki"
25.11.2019 Warsztaty "Pomoce terapeutyczne"
25.11.2019 I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia "Nauczyciel matematyki w sieci"
23.11.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii na temat: "Katecheza multimedialna – filmowe, muzyczne i sportowe przykłady aktywizujące uczniów"
23.11.2019 Szkolenie "Trudne relacje ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem – jak je korygować?"
23.11.2019 Warsztaty dla nauczycieli "Formy promocji biblioteki i aktywacji czytelników – flashmob, lipdup, gra biblioteczna."
22.11.2019 Warsztaty artystyczne
20.11.2019 Konsultacje zespołowe "Platforma Ibuk Libra"
20.11.2019 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych "Analiza programów nauczania"
18.11.2019 Konsultacja przedmiotowo - metodyczna "Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy z uczniami posiadającymi Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wspomaganie nauczycieli" (2)
18.11.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
18.11.2019 Spotkanie sieci "Innowacyjność i kreatywność"
16.11.2019 Warsztaty "Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech psychofizycznych i potrzeb uczniów"
15.11.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne z zakresu: Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy z uczniami posiadającymi Opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
14.11.2019

/ Rekrutacja zakończona /

Bezpłatna konferencja z warsztatami dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Nauczyciel i uczeń w przyszłości

8.11.2019 Konsultacja przedmiotowo - metodyczna "Dostosowanie wymagań edukacyjnych, form i metod pracy z uczniami posiadającymi Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – wspomaganie nauczycieli"
7.11.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
6.11.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli bibliotekarzy
29.10.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego i innych języków obcych
29.10.2019 Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli religii "Wykorzystanie aplikacji Kahoot oraz „chmury” Dysku Google w pracy katechety"
28.10.2019 Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy "Jak wzbudzić ciekawość czytelnika? Eduroom w bibliotece szkolnej"
28.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego
25.10.2019 Warsztaty artystyczne dla zainteresowanych nauczycieli
24.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla terapeutów i nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego
22.10.2019 Międzyszkolne Mistrzostwa Gry w Scrabble 
18.10.2019 Wykład + Warsztaty "Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej"
11.10.2019 III Forum Wychowawców "Ja i Ty – spotkanie wartości. Porozmawiajmy o poczuciu wartości i naszych relacjach"
10.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli matematyki
9.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy
4-5.10.2019 Warsztaty "Dialog motywujący w pracy z uczniem"
3.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli przyrody i geografii
3.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
1.10.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego
30.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli chemii
28.09.2019 Warsztaty "Dostosowanie treści programowych do indywidualnych cech psychofizycznych i potrzeb uczniów"
26.09.2019 Konferencja przedmiotowo – metodyczna dla szkolnych doradców zawodowych
25.09.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli fizyki
24.09.2019 Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii
24.09.2019 Spotkanie sieci dla nauczycieli "ABC Świetlicy"
23.09.2019 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli opiekunów samorządów szkolnych
19.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze
18.09.2019 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy
16.09.2019 Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
11.09.2019 Konsultacje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli rozpoczynających staż zawodowy na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
11.09.2019 I spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia "Toruńscy Terapeuci Pedagogiczni"
9.09.2019 Konsultacja zespołowa dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeutów pedagogicznych
31.08.2019

Konferencja dla nauczycieli religii

Chcesz wiedzieć jakie szkolenia odbyły się wcześniej ?

Zobacz archiwum szkoleń

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE