Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - miejsce spotkań praktyków

Akademia innowatora edukacji

Akademia innowatora edukacji to odpowiedź na wyzwania XXI wielu. Nauczyciele, poddani wielokierunkowej presji, czują się przytłoczeni wielością obowiązków. Mając świadomość kryzysu tradycyjnych sposobów nauczania, nie nadążają za nowoczesnymi trendami wyznaczanymi przez rynek pracy. Koncepcja studiów zawiera treści kluczowe dla zwiększenia efektywności osobistej i zawodowej nauczycieli. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw rzeczywistym potrzebom pokolenia smartfonów, uwzględniając wymagania reformy oświaty.

Jako absolwentka trzech kierunków studiów podyplomowych w WSB z 20-letnim stażem pracy w edukacji zapraszam Cię do wyruszenia w podróż, która odmieni Twoje życie. Jej celem jest zwiększenie poczucia sensu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Innowator edukacji to nauczyciel znający swoją wartość, zarażający entuzjazmem, udowadniający, że uczenie się przez całe życie gwarantuje wieczną młodość.

Jolanta Serocka - opiekun kierunku, wykładowca WSB, doradca metodyczny, akredytowany coach, trener biznesu i kompetencji edukacyjnych, nauczyciel

Czas trwania: 9 miesięcy nauki, 170 godzin, 10 zjazdów

Zwiększenie efektywności osobistej nauczyciela 80 h

 • Doskonalenie efektywnej komunikacji z samym sobą, swoimi wartościami i emocjami. Doskonalenie inteligencji emocjonalnej i asertywności. Budowanie poczucia sprawstwa. Kształtowanie postawy proaktywnej i gotowości do zmiany. Zapobieganie własnemu wypaleniu zawodowemu 16 h
 • Określenie priorytetów życiowych i zawodowych oraz wyznaczenie celów w tych obszarach. • Umiejętne wykorzystanie narzędzi coachingowych, superwizyjnych i mentoringowych do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu. Zabezpieczenie efektywności procesu zmian. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w roli nauczyciela 16 h
 • Świadome budowanie marki osobistej na podstawie mocnych stron, w tym w mediach społecznościowych. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. Efektywne zarządzanie sobą w obliczu presji, sposoby radzenia sobie ze stresem 16 h
 • Doskonalenie zarządzania sobą w czasie. Wykorzystanie narzędzi TIK w planowaniu działań i zadbaniu o bezpieczeństwo w sieci 16 h
 • Doskonalenie umiejętności budowania relacji z uczniami, rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego przy pomocy narzędzi coachingowych. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych oraz mediacyjnych w celu rozwiązywania konfliktów; – komunikacja bez przemocy. Doskonalenie umiejętności pozyskiwania sprzymierzeńców edukacyjnych – dobre praktyki 16 h

Zwiększenie efektywności uczenia się i nauczania, narzędzia niezbędne do realizowania celów edukacyjnych i wychowawczych na miarę XXI wieku 90 h

 • Elastyczne reagowanie na zmiany aktów prawnych i innych przepisów, w tym prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz ewaluacji własnych działań. Realizacja podstawy programowej uwzględniająca kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych wymaganych przez rynek pracy. Zagadnienie innowacji i eksperymentu pedagogicznego oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Problematyka oceny, oceniania i informacji zwrotnej jako elementy strategii wspierania mocnych stron ucznia (m.in. ocenianie kształtujące, sumujące i orientujące) 16 h
 • Odkrycia neurodydaktyki i ich wykorzystanie do stymulowania ciekawości poznawczej uczniów oraz ich rozwoju. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Indywidualne style uczenia się. Metody motywowania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych 16 h
 • Myślenie wizualne w procesie uczenia się i nauczania 8 h
 • TIK, w tym aplikacje mobilne w nauczaniu 8 h
 • Doskonalenie umiejętności budowania zespołów z uwzględnieniem stylów myślenia. Problematyka zarządzania różnorodnością i kierowania zmian. Metoda projektu w nauczaniu, w tym Scrum 16 h
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych, metody design thinking, metody world cafe oraz storytellingu w nauczaniu. Wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie postawy odpowiedzialności, autonomii i zaangażowania we własny proces edukacyjny oraz projektowanie ścieżki kariery

Test + egzamin praktyczny – przygotowanie scenariusza i poprowadzenie fragmentu zajęć.

Wielopoziomowy program studiów gwarantuje bezpieczne przeprowadzenie uczestnika przez korzystny dla jego rozwoju proces zmian. Przy wsparciu specjalistów pozna rozwiązania z powodzeniem stosowane w biznesie, które będzie miał okazję zastosować w praktyce. Unikatowe połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji miękkich pozwoli innowatorowi edukacji zwiększyć poczucie własnej wartości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Nauczyciel, któremu bliska jest idea uczenia się przez całe życie wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów, jak i pracodawców. Proces nauczania to dla wszystkich stron fascynująca podróż pełna wzajemnych inspiracji.

Uczestnicy to nauczyciele z większym lub mniejszym doświadczeniem zawodowym bądź rozpoczynający pracę w placówce oświatowej, potrzebujący wsparcia w sytuacji rosnących wymagań wobec oświaty, otwarci na osobistą zmianę i gotowi do podjęcia wyzwań, jakie niesie edukacja XXI wieku.

Kontakt:

 • Opiekun kierunku: Jolanta Serocka, tel. 511 787 424
 • Doradca edukacyjny Toruń: Kinga Kołodziej, tel. 692 816 344, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Doradca edukacyjny Bydgoszcz: Małgorzata Ujazdowska, tel. 539 019 403, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki do kierunku na www WSB:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE