Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

mgr Maria Klaban

Kwalifikacje

Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (UMK) oraz filologii polskiej(UMK), kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (KPCEN Toruń) oraz z zakresu oligofrenopedagogiki (KPCEN Toruń), nauczyciel dyplomowany

Informacje dodatkowe

 • egzaminator OKE – egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty z języka polskiego,
 • członek Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Toruń,
 • członek Światowego Związku Żołnierzy AK,
 • autorka publikacji w czasopiśmie fachowym "Biblioteka w Szkole” oraz na edukacyjnych stronach internetowych.

Zainteresowania zawodowe

Formy i metody promocji książki oraz czytelnictwa, biblioterapia,techniki uczenia się,praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 660 909 898

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:00 - 9:45 CKU-TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8, Toruń
Środa 13:00 - 13:45 Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń, ul Św. Józefa 26

mgr Teresa Thiem

Kwalifikacje

Magister - Wydział Humanistyczny Pedagogika nauczanie początkowe UMK Toruń 1990r., studia podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli UMK Toruń 2009r., Technologia Informacyjna w nauczaniu niestacjonarnym UMK Toruń 2001r., Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości UMK Toruń 2008r., kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą TWP Toruń 2007r. , Szkoła Coachingu Pracownia Narzędzi dla Oświaty Toruń 2015r.

Informacje dodatkowe

 • Lider programu Intel nauczanie ku przyszłości
 • Trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 • Trener programu z edukacji ekonomicznej dla najmłodszych Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, TIK w edukacji

Obszar działania

Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 782 687 330

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 9:45 - 10:30 Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
Czwartek 15:00 - 15:45

mgr Tomasz Kocur

Kwalifikacje

Magister fizyki o specjalności nauczanie fizyki (UMK Toruń), licencjat matematyki o specjalności nauczanie matematyki i fizyki (UMK Toruń), studia podyplomowe z zakresu: nauczania informatyki i technologii informacyjnej (UMK Toruń), nauczanie matematyki (SWPW Płock), kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (KPCEN Toruń), nauczyciel dyplomowany.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel robotyki i mechatroniki.
 • Emisariusz Bezpiecznego Internetu w Fundacji Nowoczesna Polska.
 • Egzaminator maturalny i gimnazjalny w zakresie matematyki.
 • Egzaminator certyfikatów ECDL i ECDL e-Citizen.
 • Autor programu nauczania fizyki "Fundamenty przyrody - nowoczesna fizyka", materiałów dydaktycznych "Scenariusze lekcji fizyki z wykorzystaniem autonomicznych rejestratorów danych", publikacje w czasopiśmie IT w Edukacji nt. wykorzystania mobilnych urządzeń na lekcjach fizyki i przyrody.
 • Szkoleniowiec z ramienia firmy PWN.pl i SYNTEA SA w zakresie wdrożenia autorskiego innowacyjnego programu nauczania fizyki w gimnazjum oraz wykorzystania urządzeń SONDAGo na lekcjach fizyki.

Zainteresowania zawodowe

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, programowanie na każdym etapie edukacyjnym, robotyka i mechatronika, bezpieczeństwo w sieci, wykorzystanie autonomicznych rejestratorów danych w nauczaniu fizyki.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698 419 158

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 13:30 - 14:15 II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu, ul. Kos. Kościuszkowskich 6
Środa 15:40 - 16:25

mgr Jolanta Serocka

Kwalifikacje

Magister filologii polskiej, specjalizacje: językoznawcza, pedagogiczna. Certyfikat AssociateCertifiedCoach (ACC). Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu. Akademia Professional Coaching ACSTH International CoachFederation. Studia podyplomowe „Coaching”. Studia podyplomowe „Komunikacja społeczna i public relations”. Studia podyplomowe „Teatr, dramat i film XX wieku”.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w X LO w Toruniu.
 • Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2008 r., w tym egzaminator powtórnego sprawdzania.
 • Trener wspomagania (Projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”)w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.
 • Trener biznesu, rozwoju osobistego i kompetencji edukacyjnych (projektowanie i prowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta).
 • Coach ACC ICF głównie w zakresie coachingu kariery i coachingu życiowego.
 • Członek największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów International CoachFederation ( ICF Global, ICF Polska, ICF Kujawsko – Pomorskie - Bydgoszcz).
 • Język angielski poziom B2/C1.

Zainteresowania zawodowe

Poszukuję rozwiązań sprzyjających efektywnej nauce i zwiększaniu motywacji uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Pomagam młodym ludziom w mentalnym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości oraz zaplanowaniu ścieżki kariery w ramach autorskiego projektu „Meta: Matura”, czyli cyklu warsztatów rozwoju osobistego dostosowanego do potrzeb maturzystów. Jestem rzeczniczką konstruktywnego dialogu międzypokoleniowego warunkującego efektywną pracę zespołową. Wspieram innych w realizacji ważnych dla nich celów dzięki wykorzystaniu narzędzi coachingowych, innych nowatorskich rozwiązań edukacyjnych oraz metod stosowanych w biznesie.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 810

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Czwartek 14:20 - 15:50 X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Pl. św. Katarzyny 9

mgr Beata Tomaszewska

Kwalifikacje

Magister filologii angielskiej. Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu.
 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego.
 • Arbiter z listy MEN w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 • Przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych.
 • Prowadząca szkolenia z ramienia OKE -dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych.
 • Autorka programów nauczania, materiałów dydaktycznych i artykułów na temat ELT.

Zainteresowania zawodowe

Efektywne ocenianie, strategie uczenia się, motywowanie, tworzenie programów nauczania,  TIK na lekcjach języka obcego oraz przygotowanie uczniów do „życia po szkole”.

Obszar działania

Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 868

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 12:30 - 13:15 V Liceum Ogólnokształcące, Toruń, Sienkiewicza 34
Czwartek 14:20 - 15:05

mgr Małgorzata Piątek

Kwalifikacje

Magister filologii germańskiej. Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej oraz Pedagogika rewalidacyjna.

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 • Koordynator wymiany i projektów międzynarodowych
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Zainteresowania zawodowe

Nowoczesne techniki i metody uczenia się, motywowanie, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 815

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 15:30 - 17:00 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bażyńskich 30/36, Toruń

mgr Elżbieta Kwiecińska

Kwalifikacje

Magister matematyki, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu: Informatyka dla nauczycieli, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Informacje dodatkowe

 • Egzaminator maturalny z matematyki.
 • Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Zainteresowania zawodowe

Motywowanie uczniów do nauki, wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki, gry dydaktyczne.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 808

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 9:50 - 10:35 Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8
15:30 - 16:15 CKU TODMiDN, Pl. Św. Katarzyny 8

mgr Michał Szymczak

Kwalifikacje

Magister matematyki specjalność nauczania matematyki i informatyki, Licencjat z informatyki, Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania oświatą.

Informacje dodatkowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego,
 • Instruktor szkoleń CCNA,
 • Autor programu nauczania dla zawodu technik informatyk,
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki,
 • Egzaminator powtórnego sprawdzania egzaminu maturalnego z informatyki,
 • Egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Autor podręczników dla zawodu technik informatyk,
 • Autor zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk,
 • Recenzent zadań egzaminacyjnych.

Zainteresowania zawodowe

 • wykorzystanie symulatorów w nauczaniu,
 • wykorzystanie platform edukacyjnych w edukacji,
 • przetwarzanie danych w chmurze.

Obszar działania

Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 809

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:30 - 10:15 Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń, ul Św. Józefa 26
Środa 15:30 - 16:15

mgr Danuta Włoczewska

Kwalifikacje

Magister nauczania początkowego, magister teologii, studia podyplomowe Wiedza o Kulturze.

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Członek Diecezjalnej Rady Katechetów Diecezji Toruńskiej,
 • Autor zeszytu ćwiczeń do katechezy dla klas 1 i 2 SP oraz dla pięciolatków (wyd.1995-2006),
 • Współautor programu nauczania religii rzymskokatolickiej dla przedszkola oraz autor podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dla pięciolatków do tego programu.

Zainteresowania zawodowe

Komunikacja interpersonalna, właściwy obraz własnej osoby, mediacje

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 696 054 506

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 11:50 - 12:35 V Liceum Ogólnokształcące, Toruń ul. Sienkiewicza 34
Czwartek 14:25 - 15:10

mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Kwalifikacje

Magister sztuki ze specjalnością grafika oraz tytuł magistra wychowania plastycznego, studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Podyplomowe Studia Pedagogiki Zdolności i Twórczości UMK Toruń, doskonalące metody pracy dydaktycznej z uczniami zdolnymi, opracowywanie i realizowanie autorskich projektów.  Kurs kwalifikacyjny Andragogika – pedagogika nauczania dorosłych, Podyplomowe Studia z zakresu zarządzania oświatą.

Informacje dodatkowe

 • Ekspert MEN do spraw wdrażania reformy programowej w zakresie przedmiotów artystycznych.

Autorka podręczników z plastyki:

 • Podręcznik PLASTYKA 1 dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2019.
 • Podręcznik PLASTYKA dla klasy 4, 5, 6, 7 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2017.
 • Ciekawi świata – podręcznik do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012.
 • Architektura – zeszyt ćwiczeń do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009.

Autorka programów nauczania:

 • Program nauczania plastyki dla szkoły ponadpodstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2019.
 • Program nauczania plastyki klas 4-7 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2017.
 • Do trzech razy sztuka – program nauczania do plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej nagrodzony w konkursie na wzorcowe programy nauczania organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i MEN 2012.
 • Ciekawi świata - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2012.
 • Lubię tworzyć - program nauczania plastyki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2011.
 • Architektura program do zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009.
 • Sztuka w zasięgu ręki - program nauczania plastyki dla uczniów gimnazjum ; Wydawnictwo Mac Edukacja 2009.

Zainteresowania zawodowe

Rozwijanie dydaktycznych i metodycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych rozwijanie kreatywności, tworzenie programów nauczania.

Obszar działania

Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 696 438 231

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Wtorek 15:30 - 16:15 Szkoła Podstawowa Nr 28, Toruń ul. Przy Skarpie 13
Środa 10:30 - 11:15

mgr Magdalena Misiąg–Korwiel

Kwalifikacje

Magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, promocja zdrowia i edukacja ekologiczna, UMK Toruń; studia podyplomowe: pedagogika korekcyjno – kompensacyjna UMK Toruń; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Informacje dodatkowe

 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Trener Metody Ortograffiti,
 • Animator wdrażania nowatorskich projektów Metodą Ortograffiti,
 • Autor programu edukacyjno – terapeutycznego „Bajkowa przygoda dziecka” oraz programu „Jestem OK wobec siebie i kolegów – trening umiejętności społecznych”,
 • Administrator portalu społecznościowego dla terapeutów pedagogicznych.

Zainteresowania zawodowe

Różne metody i techniki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapia motoryki ręki, innowacyjne programy edukacyjno – terapeutyczne, edukacja włączająca, dostosowanie wymagań, techniki motywowania uczniów do nauki, efektywne wspieranie rozwoju ucznia

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 720 798 813

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Poniedziałek 9:30 - 10:15 CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8
Środa 12:55 - 13:40 Szkoła Podstawowa Nr 5, Toruń, ul. Żwirki i Wigury

mgr Małgorzata Koc

Kwalifikacje

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie - praca z zespołem ludzkim, podstawy prawne, umiejętności interpersonalne, ewaluacja, kurs kwalifikacyjny: zakresu oligofrenopedagogiki – praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową

Informacje dodatkowe

 • Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
 • Trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.
 • Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli.
 • Członek założyciel, wieloletni wiceprezes a obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość w Toruniu, współorganizatorka odbywającego się od lat „Festiwalu Edukacji Przedszkolnej”, inicjatorka I Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu
 • Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy
 • Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem.
 • Posiada certyfikat Szkoły Coachingu

Zainteresowania zawodowe

Efektywne wspieranie rozwoju małego dziecka, skuteczne metody wychowawcze, muzyczna pedagogika zabawy, System C. Orffa w przedszkolu, rozwijanie kreatywności nauczyciela i ucznia

Obszar działania

Miasto Toruń i Grudziądz oraz powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński i wąbrzeski.

Kontakt

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 500 593 590

Dyżury

Dzień Godzina Miejsce
Środa 12:00 - 13:30 Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 35

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego.

Plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE