Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Sieci współpracy

Sieci współpracy i samokształcenia - Daj się złapać w sieć!

© Freepik

Tematyka sieci Okres działania Funkcja Odpowiedzialny
Bibliotekarz w sieci. cały rok koordynator Maria Klaban
Klub aktywnego nauczyciela. cały rok koordynator Małgorzata Koc 
Programowanie robotów w szkole podstawowej. cały rok koordynator  Tomasz Kocur

Nauczyciel matematyki w sieci.

Kreatywna matematyka w szkole podstawowej (sieć szkoły ćwiczeń).

cały rok koordynator  Elżbieta Kwiecińska

Edukacja matematyczna a nowe technologie.

Sieć w szkole ćwiczeń - szkoła ponadpodstawowa.

cały rok koordynator  Katarzyna Leśniak
Toruńscy terapeuci pedagogiczni - współpraca. cały rok koordynator  Magdalena Misiąg-Korwiel 
Sieć w szkole ćwiczeń- szkoła podstawowa. cały rok koordynator  Małgorzata Piątek

Przedmioty przyrodnicze w szkole podstawowej - szkoła ćwiczeń.

Eksperymenty na lekcjach chemii.

cały rok koordynator  Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk 
ABC Świetlicy. Opiekun samorządu szkolnego. cały rok koordynator  Aleksandra Plec
Innowacyjność i kreatywność. cały rok koordynator  Anita Przybyszewska-Pietrasiak
Innowacyjność i kreatywność. cały rok moderator  Jolanta Serocka

Doradca zawodowy w szkole.

Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym.

cały rok koordynator  Michał Szymczak
Sieć w szkole ćwiczeń- TIK na lekcjach jęz. obcego w szkole ponadpodstawowej. cały rok koordynator  Beata Tomaszewska
Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach przyrody i geografii. cały rok koordynator  Elżbieta Tomaszewska
Aktywny Katecheta. cały rok koordynator  Danuta Włoczewska

Stan na 8.09.2019r.

Ogólne cele działania Sieci:

Ogólne cele działania Sieci:

  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami i placówkami/ instytucjami.
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek / instytucji należących do Sieci.
  • Poszerzenie kompetencji uczestników.
  • Wspólne wykonywanie zadań.
  • Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników.
  • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Nasza dewiza: Jeśli chcesz COŚ otrzymać w  Sieci, musisz COŚ do tej  Sieci dać od siebie...

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE