Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Ogłoszenie

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie szkolenia stacjonarne są odwołane. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami drogą telefoniczną lub mailową oraz zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi, które znajdują się na naszej platformie e-Doradztwo

Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona - zadania edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce

Pobierz plakat konferencji

Szczegółowe informacje

Data

08.02.2016 godz. 15:30

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac Św. Katarzyny 8, Toruń , Aula

Adresat

Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół

Program

 • Dyskusja panelowa - prowadzenie Maria Jadczak
  • Film Moniki Marciniak "Dyskryminacja nie/w naszej szkole" - efekt projektu Akademii Aktywności Społecznej zrealizowany w ramach programu Szkoła Równego Traktowania Fundacji Bronisława Geremka
  • Łukasz Bartosik, PAH
  • Agnieszka Łuczywek, Agnieszka Przytarska, Amnesty International
  • Przemysław Szczepłocki, Pracownia Różnorodności - Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBTQ - Grupa Wsparcia i Żywej Bibliotece - http://www.spr.org.pl
  • Ewa Głodowska-Morawska, Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka, Projekt Przystanek Różnorodność http://www.motyka.org.pl
  • Iwona Macioszek, Sekcja Antydyskryminacyjno-Antymobbingowa działająca przy Toruńskim Oddziale ZNP
 • Dr Joanna Ostrowska (UW), Przemilczani - Queer Historia. O języku wykluczenia w dyskursie publicznym
 • Dr Łukasz Skowroński (polonista), Krzysztof Greding (historyk) - nauczyciele VII LO w Toruniu, Stosunek do uchodźców w szkole - "Nie uchodźcy lecz przychodźcy"

Doradca metodyczny

mgr Maria Jadczak

Materiały z konferencji

Wielka nieobecna tematyka antydyskryminacyjna w szkole - Maria Jadczak
Literatura
Amnesty International - Informacje
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka" - Informacje
Polska Akcja Humanitarna - Informacje
Polska Akcja Humanitarna - Ulotka
Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" - Informacje
Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Antydyskryminacyjno-Antymobbingowa - Informacje
VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman - Informacje

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE