Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Ogłoszenie

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie szkolenia stacjonarne są odwołane. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami drogą telefoniczną lub mailową oraz zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi, które znajdują się na naszej platformie e-Doradztwo

Szczegółowe informacje

Data

13.04.2019 r.

Miejsce

CKU TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8

Program

 • Termin szkolenia:  13 kwietnia 2019 r.   – 10 godzin dydaktycznych 
 • Koszt udziału: 80 zł
 • Prowadzący: Laurencja Lewandowska 

Cele ogólne szkolenia: Przygotowanie nauczycieli do korygowania trudnych relacji z rodzicami oraz uczniami, w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych  wychowawczych uczniów jak również efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych  w pracy na zajęciach edukacyjnych.

Treści programu szkolenia:

 1. Dobra komunikacja jako podstawa korygowania sytuacji trudnych.
  Opracowanie problematyki dotyczącej rozwijania u uczniów umiejętności społecznych i rozwoju czynności intelektualnych oraz związanych z porozumiewaniu się z innymi.
  Zapoznanie z konkretnymi ćwiczeniami pozytywnych relacji miedzy uczniami, uczniem a nauczycielem, nauczycielem – rodzicem oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, której celem osiągnięcie danego celu.
 2. Rozmowa z rodzicami – konstruktywne rozwiązywanie sytuacji trudnych.
  Wypracowanie umiejętności praktycznych z zakresu współpracy z rodzicami -  budowanie wypowiedzi według schematu FUKO – fakty – uczucia – konsekwencje – oczekiwania.
  Przedstawienie faktu – opis wydarzeń, opis konkretnej sytuacji czy zachowania (unikamy oceniających zwrotów i wydarzeń, własnych opinii.
  Odniesienie do uczuć – przedstawienie emocji, które pojawiły się u osób uczestniczących w zdarzeniu.
  Przedstawienie konsekwencji – czyli skutków danej sytuacji czy zachowania.
  Sformułowanie oczekiwań – wyrażenie swoich oczekiwań.
 3. Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli nt. Korygowania sytuacji trudnych.
  Wypracowanie i wdrażanie umiejętności skutecznych metod w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole i w domu. Wypracowanie systemu współpracy z rodzicami poprzez: uwrażliwienie na potrzeby innych osób; poprawa sytuacji domowej niektórych dzieci na skutek współpracy nauczyciela, kuratora i rodzica; poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej;zapobieganie społecznemu niedostosowaniu dzieci poprzez pogłębienie kontaktu z rodzicami, kuratorami, psychologami. 

Zapisy przyjmujemy poprzez wypełniony formularz on-line na stronie Ośrodka.

Liczba miejsc ograniczona! 

Adresat

zainteresowani nauczyciele

Doradca metodyczny

 

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE