Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Czas trwania
MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
albo
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3 semestry
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1,5 semestru

O kwalifikacjach MEC.03, MEC.05, MEC.08 oraz MEC.09

Zakres zawodu obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. 

Przykładowe przedmioty

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 4. Rysunek techniczny.
 5. Podstawy konstrukcji maszyn.
 6. Technologia mechaniczna.
 7. Wytrzymałość materiałów.
 8. Układy sterowania i regulacji.
 9. Pracownia technologiczna.
 10. Zajęcia praktyczne ukierunkowane w zależności od kwalifikacji.

Przykładowe umiejętności

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • praca związana z przeglądami, konserwacją i remontami eksploatowanych maszyn i urządzeń,
 • demontaż i montaż różnych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystywanie programów komputerowych CAD-CAM,
 • umiejętność obsługi konwencjonalnych  i numerycznych obrabiarek CNC,
 • umiejętność projektowania procesów technologicznych,
 • praca na stanowisku technika mechanika - planowanie, organizacja i nadzór procesów produkcyjnych.

Warto wiedzieć

Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla operatora obrabiarek, montera maszyn i urządzeń oraz ślusarza. W pracy obsługuje maszyny uniwersalne oraz sterowane numerycznie (CNC). Potrafi czytać oraz tworzyć dokumentację techniczną. Nadzoruje przebieg procesów wytwarzania.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca