Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Dane finansowe
Wartość projektu: 4.259.903,81 zł

Projekt realizowany był w partnerstwie:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 we Włocławku,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu,
 • Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach.

Projekt realizowany był od 15.11.2010 r. do 30.08.2013 r.

W projekcie uczestniczyło 1150 osób. Wzięły w nim udział także osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładach Karnych we Włocławku oraz w Potulicach.

W ramach projektu zrealizowano kampanię reklamową. W styczniu 2011 r. przeprowadzona została pierwsza część rekrutacji do szkół dla dorosłych: średniej i policealnej, druga zaś we wrześniu 2011 r. Utworzone zostały 32 grupy. Nauka odbywała się w systemie zaocznym. Słuchacze otrzymali podręczniki i inne materiały szkoleniowe oraz wsparcie w postaci doradztwa zawodowego oraz pomocy pedagoga. Na przerwach podawana była kawa i słodycze.

Wszyscy słuchacze korzystali ze wspomagania nauczania tradycyjnego e-learningiem. W tym celu wykorzystane zostały materiały do nauczania na odległość opracowane w ramach wcześniej realizowanych projektów. Uczestnicy po zalogowaniu się na platformę edukacyjną uzyskiwali dostęp do przeznaczonych dla siebie materiałów. Nauczyciele monitorowali aktywność uczestników, oceniali zadania, udzielali odpowiedzi i wyjaśnień za pomocą kanałów komunikacyjnych platformy. Szkoły partnerskie wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt komputerowy: komputery, tablice interaktywne, projektory.

Osiągnięte rezultaty:

 • ukończenie Projektu przez 792 uczestników,
 • ukończenie szkoły przez 683 uczestników,
 • wzrost umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami,
 • podniesienie poziomu samooceny i wiary we własne siły,
 • zmniejszenie obaw związanych z podejmowaniem nowych zadań.

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca