Nowe technologie dla każdego  – szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w partnerstwie z Fundacją Klucz do przyszłości  realizuje projekt pn. NOWE TECHNOLOGIE DLA KAŻDEGO w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

CEL PROJEKTU

Podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania Internetu i e-usług u 420 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

a) zamieszkiwanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC,

b) ukończone co najmniej 18 lat w chwili przystąpienia do projektu,

c) posiadanie niskich kwalifikacji informatycznych.

OFEROWANE SZKOLENIA W PROJEKCIE

Wszystkie zaplanowane szkolenia są BEZPŁATNE. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie uczestniczyć w trzech spośród pięciu dostępnych modułów szkoleniowych:

I. Bezpieczeństwo użytkowe w cyberprzestrzeni (Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni),

II. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy (Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym),

III. Wykorzystanie zasobów informacyjnych Internetu (Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie),

IV. Wykorzystanie cyfrowych aplikacji wspierających rozwój (Wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie),

V. Tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych.

Na jeden moduł szkoleniowy przypadać będą 2 dni szkoleniowe (łącznie 16 h). Całe szkolenie dla każdego Uczestnika traw 6 dni.

Każdy Uczestnik zobowiązany będzie do wypełnienia testu badającego poziom kompetencji cyfrowych, na podstawie którego zostanie przydzielony do grupy szkoleniowej. Test zostanie udostępniony do wykonania on-line. W przypadku gdy dana osoba chciałaby wypełnić test w formie tradycyjnej – możliwe to będzie w terminie uzgodnionym i w godzinach pracy CKU w Toruniu. 

Dla Uczestników z wyższym poziomem kompetencji przewidziano możliwość skorzystania ze wsparcia w formie   blended-learningu,  zaś  w  przypadku  osób  powyżej  65  roku  życia  przewidziano  możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia tutora. Dla Uczestników wszystkich grup szkoleniowych przewidziano także 4 h coachingu motywacyjnego. W  ramach  wsparcia  organizacji  szkoleń  zapewniony  zostanie  dostęp  do  platformy  edukacyjno-szkoleniowej.

Niezbędne dokumenty są dostępne na stronie CKU 

 https://www.cku.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:nowe-technologie-dla-kazdego&catid=25&Itemid=193

Formularz rekrutacyjny w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie CKU lub przesłać pocztą/kurierem.

Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby nabyć lub rozwinąć umiejętności posługiwania się zasobami dostępnymi w internecie i korzystania z e-usług. 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

a) osobiście w Biurze Projektu (sekretariat CKU w Toruniu);

b) pocztą/kurierem na adres biura projektu tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń (sekretariat);

Brak  wymaganych  własnoręcznych,  czytelnych  podpisów  na  dokumentach  rekrutacyjnych  lub niekompletnie  wypełnione  dokumenty  rekrutacyjne  traktowane  są,  jako  błąd  formalny.  Skutkuje  to jednokrotnym  wezwaniem  do  uzupełnienia  dokumentów.  Jeśli  kandydat  po  wezwaniu  nie  uzupełni braków skutkować to będzie odrzuceniem dokumentów rekrutacyjnych i odstąpieniem od ich oceny.

Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, a także chcąc w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby wszystkich zainteresowanych osób CKU i partner mogą zaoferować różną formułę realizacji działań szkoleniowych tj. zarówno w formie zdalnej, jak również hybrydowej (częściowo stacjonarnej, częściowo zdalnej). Wszystkim uczestnikom zostanie także udostępniona platforma komunikacyjno-edukacyjna, na której będą zamieszczane różne materiały z poszczególnych bloków szkoleniowych. 

 

Biuro Projektu Prowadzone przez Beneficjenta projektu znajduje się w Toruniu przy Placu Św. Katarzyny 8. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Kontakt do Sekretariatu CKU: tel. stacjonarny 56-657-74-90, 56-657-74-51

tel. kom. 500 675 764

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.cku.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:nowe-technologie-dla-kazdego&catid=25&Itemid=193

oraz na Facebook:

https://pl-pl.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-Ustawicznego-w-Toruniu-395726537148748/

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.