Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Tytuł projektu:

Nowe technologie dla każdego

Program Operacyjny:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
 • Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Realizator:

 • Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (lider)
 • Fundacja Klucz do przyszłości (partner)

Dane finansowe:

Lider i partner:

 • Koszt całkowity: 776 506 zł
 • Kwota dofinansowania: 776 506 zł

Partner:

 • Koszt całkowity: 403 750 zł.
 • Kwota dofinansowania: 403 750 zł.
 • Źródła finansowania: EFRR i Budżet Państwa.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

16.12.2019 r.

Termin realizacji:

1.11.2019 r. – 31.03.2021 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest realizacja działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych.

Osoba biorąca udział w projekcie będzie uczestniczyć w trzech spośród pięciu dostępnych modułów szkoleniowych:

 • Bezpieczeństwo użytkowe w cyberprzestrzeni/Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy/Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
 • Wykorzystanie zasobów informacyjnych Internetu/Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
 • Wykorzystanie cyfrowych aplikacji wspierających rozwój/Wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie,
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy poszerzą i nabędą nowe umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym korzystania z Internetu i wdrażania e-usług publicznych.

Dane kontaktowe realizatora:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, www.cku.torun.pl

Metryczka projektu:

 • Okres programowania: Okres programowania 2014-2020
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Typ projektu: Projekt konkursowy
 • Grupa docelowa: Nauczyciele, Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Tematyka projektu: Kształcenie ustawiczne
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • Realizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dokumenty do pobrania:

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca