Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

W dniu 8 czerwca br. w godz. 11.00-15.00, na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich w rejonie przystani jachtowej, ul. Popiełuszki w Toruniu, obchodzony będzie Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, wyznaczonym przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) jest poprawa jakości powietrza.

Obchody zorganizowane zostaną w formie ekofestynu, rodzinnego pikniku na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich, ul. Popiełuszki w Toruniu. Podczas imprezy mieszkańcy zachęceni zostaną do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a w swobodnej, piknikowej atmosferze będzie można porozmawiać o problemach środowiska naturalnego.

Program:

- Ekorozmowy z ekspertami

 • 11.30 - dr. Zbigniew Wyszogrodzki, Elektromobiność przyszłością miejskiego transportu publicznego
 • 12.00 - prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Współczesne procesy zmian środowiskowych na przykładzie zmian klimatu w krajach polarnych 
 • 12.30 - Ireneusz Stachowiak - Program priorytetowy "Czyste powietrze"
 • 13.30 - Jolanta Swinarska - Rozwój terenów zieleni w Toruniu  
 • 14.30 - Szczepan Burak - Uwarunkowania środowiskowe jakości powietrza

- Ekowiedza

 • 11.00 - 15.00 - edukacja ekologiczna prowadzona na stoiskach partnerów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, EkoPatrol Straży Miejskiej, Stowarzyszenie Tilia, Polski Klub Ekologiczny, Zespoł Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Wdecki Park Krajobrazowy 

- Ekopotyczki rodzinne - familijny konkurs wiedzy ekologicznej

 • 11.00 -13.00 - eliminacje
 • 13.00 - 14.00 - etap konkursowy
 • 14.45 - finał i podsumowanie

- Ekowarsztaty

 • 11.00-15.00
  "Dzieciaki sadzeniaki" - Leroy Merlin;
  Kokedama - japońska sztuka uprawy roślin i kwiatów - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
  Papier mache - sztuka tworzenia przedmiotów z nakładanych na siebie warstw papieru - Polski Klub Ekologiczny

- Ekozabawy

 • 11.00 - 15.00 konkursy i zabawy dla dzieci - Teatr Impresaryjny Afisz
  - Produkty śniadaniowe Nestle Toruń Pacyfic

Do współpracy zaprosiliśmy Parki Krajobrazowe Kujawsko-Pomorskiego, WFOŚiGW w Toruniu, RDLP w Toruniu, MPO Sp. z o.o., MZK Sp. z o.o., Straż Miejską w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Tilia, Teatr Impresaryjny Afisz, Leroy Merlin, Nestle Toruń Pacyfic, CKU w Toruniu i inni.

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca