Tytuł projektu:

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzącymi kompleksowe wspomaganie szkół

 

Program Operacyjny:    

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”

 

Realizator:

Lider - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Partner - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Torunia

 

Dane finansowe: 

Lider i partner:

Koszt całkowity: 1 998 132 zł

Kwota dofinansowania: 1 698 412,20 zł

Wkład własny: 299 719,80 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Partner (CKU):

Koszt całkowity: 58 864,80 zł

Kwota dofinansowania: 55 544,80 zł

Wkład własny: 3 320 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

29.06.2017 r.

 

Termin realizacji:    

1.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie umiejętności wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli.

 

W wyniku realizacji projektu dziewięć samorządowych placówek doskonalenia nauczycieli oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie przeprowadzą szkolenia dla swoich 192 pracowników, współpracowników w tym trenerów. Dzięki temu staną się efektywnymi asystentami 576 szkół w zakresie kompleksowego ich wspomagania, a także poprawy przedmiotowych zadań edukacyjnych dawanych uczniom, tak aby efektywnie rozwijały kompetencje kluczowe uczniów. 

 

Planowane są szkolenia dla doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Każdy uczestnik po odbyciu szkoleń, obejmie wspomaganiem trzy szkoły lub placówki. Tworzone i rozwijane będą także sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski. Działania prowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu obejmują obszar województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Dane kontaktowe realizatora:

Lider:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10 

00-666 Warszawa

www.glowna.ceo.org.pl

 

Partner:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Pl. Św. Katarzyny 8

87-100 Toruń

www.cku.torun.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Edukacja

Realizator: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.