Tytuł projektu:

Nauka – to takie proste!

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.2 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”

 

Realizator:

Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

 

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 6 170 287,05 zł

Kwota dofinansowania: 5 861 763,45 zł

Wkład publiczny niepieniężny: 308 523,60 zł 

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 

30 listopada 2017 r.

 

Termin realizacji:

1.01.2018 r. – 31.01.2020 r.

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie. 

 

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest skierowany do uczniów toruńskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII), liceów ogólnokształcących i techników, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki niższe od średnich w skali województwa kujawsko-pomorskiego z części matematyczno-przyrodniczej. 

 

W projekcie uczestniczy 6328 uczniów, 178 nauczycieli z 24 szkół toruńskich: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 13, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 31, SP nr 33, SP nr 34, SP nr 35, LO nr III, LO nr VI, LO nr VII, LO nr VIII, LO nr IX, LO nr XIII, Technikum nr 8 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego.

 

W ramach projektu Szkoły otrzymają wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu. Dla uczniów zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia w szkołach oraz w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, zaś nauczyciele odbędą szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, a także z kompetencji miękkich w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami. Będą one trwały cały rok szkolny 2018/2019. Uczniowie, na każdym poziomie nauczania, wezmą udział w konkursie na najlepszy eksperyment. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2019 roku. Uczestnicy otrzymają dokument potwierdzający podwyższenie kompetencji. 

 

Planowane rezultaty:

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 4430 osób.

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 161 osób.

- Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 24 szkoły.

 

Dane kontaktowe realizatora: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

mlynwiedzy.org.pl

 

 

Ukryj Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Społeczny

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 

Nauczyciele

Uczniowie

Tematyka projektu: 

Edukacja

Realizator: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.