Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T – turystyczno-gastronomicznym".

PO WER 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Projekt zakłada opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Program nauczania dotyczyć będzie zarówno kształcenia w formie stacjonarnej jak i w zaocznej. Wskazana będzie rekomendowana liczba godzin kształcenia dla każdej z tych form. Część efektów kształcenia będzie mogła być realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Budowa programu będzie umożliwiała wydzielenie jego części do realizacji jako kursy umiejętności zawodowych.

Programy zostaną zrecenzowane przez 2 niezależnych recenzentów oraz poddane przeglądowi 2 ekspertów ds. kształcenia zawodowego. W opracowaniu i recenzowaniu programów uczestniczyć będą przedstawiciele pracodawców. Gotowe modelowe programy zostaną przekazane IP POWER do udostępnienia na domenie publicznej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.01.2018
Wartość projektu: : 173.697,12 zł

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca