Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń

tel. stacjonarny 56-657-74-90 | 56-657-74-51
tel. kom. 500 675 764

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie bhp .

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zarządza bezpieczeństwem w środowisku pracy:

  • monitoruje przestrzeganie przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doskonali ergonomiczne warunki pracy,
  • ocenia ryzyko zawodowe,
  • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • organizuje i prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania nauki

3 semestry

Dla kandydatów do szkoły

Osoby które chcą zapisać się na semestr wyższy proszone są o kontakt z sekretariatem.

Projekty unijne EFS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu z powodzeniem realizuje liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską związane z promowaniem kształcenia ustawicznego, zawodowego, praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...


Współpraca