Oznaczenie sprawy: CKU-DG 42/2019/EFS-ZD

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych i biurowych w ramach projektu "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 18.09.2019r. nastąpiła zmiana specyfikacji. Dopisano liczbę sztuk poszczególnych mebli, zgodną z opisem w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie.
  2. Specyfikacja.
  3. Formularz ofertowy.
  4. Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania.
  5. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (1.10.2019r.).
  6. Ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania (1.10.2019r.).