Oznaczenie sprawy: CKU-DG 38/2019/EFS

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu gastronomicznego w ramach projektu "Wszechstronny absolwent 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga ! W dniu 18.09.2019r. nastąpiła zmiana w specyfikacji. Dopisano liczbę sztuk zamawianego sprzętu, zgodnie z liczbą sztuk która znajduje się w treści ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie.
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie.
  4. Załącznik nr 3 - specyfikacja.
  5. Załącznik nr 4 - wzór umowy.
  6. Załącznik nr 5 - klauzula RODO.
  7. Ogłoszenie - informacja o unieważnieniu postępowania (30.09.2019).
  8. Informacja o unieważnieniu postępowania ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych (30.09.2019).