Oznaczenie sprawy: CKU-DG 15/2019/ZD/A

Dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych w ilościach i rodzaju szczegółowo opisanych w załącznikach.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (10.09.2019r.).
  4. Ogłoszenie - informacja z oceny ofert (10.09.2019r.).