Oznaczenie sprawy: CKU-DG 36/2019/EFS

Dostawa interaktywnych urządzeń projekcyjnych dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ.
 2. Ogłoszenie opublikowane w DUUE.
 3. Załącznik nr 1: PDF, Word.
 4. Załącznik nr 2.
 5. Załącznik nr 3: PDF, Word.
 6. Załącznik nr 4: PDF, Word.
 7. Załącznik nr 5.
 8. Załącznik nr 6.
 9. Załącznik nr 7: PDF, Word.
 10. Klucz publiczny służący do zaszyfrowania oferty w miniPortalu.
 11. Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert (29.08.2019r.).
 12. Ogłoszenie - informacja z oceny ofert (30.08.2019r.).

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania:

Czy można zastosować złączę HDMI zamiast VGA, które jest złączem kończącym zastosowanie.

Wymagane jest złącze VGA.

Inna sprawa to pytanie do czego chcecie to złącze wykorzystywać?

Do komunikacji z kompatybilnymi urządzeniami.

Złącze audio Jack – bardziej popularnym złączem jest 3,5mm , czy dopuście takie złącze lub przejściówkę z 3,5 na 6,3mm.

Dopuszczalna jest przejściówka złącza Jack z 3,5mm na 6,3mm.

Czy można zastosować głośniki wbudowane 10W i rozbudować je do większej mocy?

Wbudowane nagłośnienie musi mieć moc >= 20W.