Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Start  4 czerwca 2016 r. o godz. 9.00.

Gra jest oparta na znajomości bardzo popularnej wśród dzieci serii książek „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej  „Inicjatywa i twórczość” w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, Wydział Edukacji Urzędu Miasta  Torunia, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Zapraszają na

II Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego "Innowacyjne przedszkole – owocna edukacja"

który odbędzie się 14 maja 2016r. (sobota) o godz. 10.00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki  Od Nowa, sala widowiskowo-kinowa, Toruń ul. Gagarina 32

Materiały do pobrania:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców. Kursy prowadzone przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez Kujawsko-Pomorskie  Kuratorium Oświaty. W ich trakcie kandydaci na kierowników i wychowawców mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wypoczynku. Zajęcia prowadzone są zawsze aktywnie przez profesjonalną kadrę. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Projekt „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Sieci współpracy i samokształcenia - Daj się złapać w sieć!

© Freepik

CKU-TODMiDN realizuje na zlecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy bezpłatne szkolenie, na które serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych w placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu woj. kuj-pom. tj.:

  • w pałacu młodzieży,
  • w młodzieżowych domach kultury,
  • w międzyszkolnych ośrodkach sportowych,
  • w ogniskach pracy pozaszkolnej,
  • w ogrodach jordanowskich,
  • w pozaszkolnych placówkach specjalistycznych,
  • w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają nauczycieli matematyki do sieci współpracy i samokształcenia "Edukacja matematyczna i nowe technologie".

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE