Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna
zapraszają do czynnego udziału

w XIV Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji w dniach 3 - 10. X. 2016

pod hasłem „Uczeń podwójnie wyjątkowy”

Start 29 września 2016 r. o godz. 13.00.

Organizatorzy: CKU TODMiDN oraz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Gra jest oparta na znajomości elementów biografii, twórczości literackiej i dokonań naukowych postaci związanych z Toruniem lub czasowo przebywających w naszym mieście (uszczegółowienie – pkt. 7).

Wychodząc naprzeciw zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej na wszystkich etapach edukacyjnych zapraszamy na szkolenia sfinansowane przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 roku

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE EDUKACYJNYM

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na:

10-godzinne szkolenie:
 „Wykorzystanie mediów społecznościowych w kształceniu dorosłych. Wykorzystanie chmury w edukacji oraz przykłady dobrych praktyk”

Szkolenie adresowane jest do: dla 40 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w grupach maksymalnie 20 osobowych.

Zapraszamy nauczycieli będących na ścieżce awansu zawodowego na indywidualne konsultacje w dniach 6 - 9 czerwca 2016 r., w godz.: 16.00 - 18.00

dyżury pełnić będą eksperci doradcy metodyczni TODMiDN:

  • mgr Krystyna Wijaczka
  • mgr Beata Tomaszewska
  • mgr Maciej Pasternak
  • mgr Elżbieta Drgas

Serdecznie zapraszamy

  • kongres6
  • kongres5
  • kongres4
  • kongres3
  • kongres2
  • kongres1

W Toruniu, 14 maja 2016 roku w  sali widowiskowo- kinowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki  Od Nowa odbył się II Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Tematem wiodącym spotkania było „Innowacyjne przedszkole-owocna edukacja”.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Trzecim Przeglądzie Piosenki Religijnej dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz klas 0 wraz z opiekunami.

Organizatorami przeglądu są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz parafia Św. Józefa w Toruniu.

Oxford University Press

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają na szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego 23 maja 2016 r. (poniedziałek), Biblioteka Pedagogiczna,  ul. Dąbrowskiego 4 , Toruń 

15:00 – 16:00

“Let’s get digital!”

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE