Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie zapraszają na konferencję

„GentleTeaching w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017r., o godz. 15.30  w auli CKU Plac Św. Katarzyny 8

TEMAT GRY:  „Toruń w  filmie i współczesnej literaturze”.

Start 5 czerwca 2017 r. o godz. 12.00.

Gra jest oparta na filmach i młodzieżowej literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem toruńskich miejsc, w których rozgrywają się fabularne  wydarzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

  1. Ukończyła 18 lat
  2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
  3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
  4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
  5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
  6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), zainteresowana pracą w tym charakterze (po ukończeniu 18 roku życia)
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkół i placówek na konferencję pt.

„Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości w zmieniającej się szkole”

Konferencja odbędzie się dnia 5 kwietnia 2017 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.
Czas trwania konferencji: 15.30 – 18.30
Rejestracja uczestników od godz. 15.00.

Zapisy na konferencję: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konferencja jest bezpłatna. Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

Pobierz:

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu i CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję metodyczną pt. Uczniowie z dysfunkcją słuchu w szkole ogólnodostępnej, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. (w środę) w godz.15.30 - 18.00 w Zespole Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36.

7 kwietnia 2017r. odbędzie się konferencja z okazji 10-lecia Funkcjonowania Oddziałów Integracyjnych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu, pod patronatem Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.Pobierz:

odbędzie się 2 marca 2017 r. w Toruniu, Targi Toruńskie – Centrum Targowe Park, ul. Bydgoska 3 dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli i rodziców

Realizacja Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia

W nawiązaniu do inauguracyjnej Konferencji lokalnej, która odbyła się 7 listopada 2016 roku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu – koordynator programu Falochron dla Młodzieży Torunia we współpracy z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń do udziału w programie

Falochron dla Młodzieży Torunia - profilaktyka zachowań ryzykownych

Misja programu:

  • Wywołanie w świadomości społeczności lokalnych przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań.
  • Tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktycznych.

Materiały do pobrania:

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE