Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 56-655-41-56, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkół i przedszkoli na bezpłatną konferencję

"Marte-Meo w edukacji - nowa perspektywa wspierania ucznia"

Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2018r. w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu przy Placu Św. Katarzyny 8.

Rejestracja uczestników konferencji od godz.15.30

Rozpoczęcie konferencji o godz. 16.00

Program konferencji:

 1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły- Aleksandra Plec
 2. Międzynarodowy program wspierania rozwoju Marii Aarts - Ewa Schwarzbach
 3. Sprawy różne i wolne głosy.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 1 czerwca 2018r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

Organizatorzy konferencji:

Doradcy metodyczni Pracowni Wychowania i Pedagogiki Specjalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 • Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 • Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
 • Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

 • młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), studenci, zainteresowani pracą w charakterze wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (po ukończeniu 18 roku życia),
 • inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim. 

który odbędzie się 19 maja 2018r. (sobota) o godz. 10.00 w auli CKU w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8 w Toruniu

Pobierz program w formacie PDF

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest realizatorem zadań w ramach projektu Gminy Miasta Toruń pod nazwą „Nauka - to takie proste!", w ramach którego 24 toruńskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne otrzymają, w roku szkolnym 2018/19, wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, pozwalające na pracę z uczniami metodą eksperymentu.

Jednym z zadań projektu jest przygotowanie przykładowych scenariuszy zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii oraz przyrody, wykorzystujących eksperymenty prowadzone z użyciem dostarczanego wyposażenia.

Celem zamawianych scenariuszy jest stworzenia materiału umożliwiającego przeprowadzenie lekcji zgodnie z podstawą programową dla danej grupy wiekowej, umożliwiających wykorzystanie planowanego do zakupu wyposażenia.

Efektem zamawianych scenariuszy będzie zestaw umożliwiający przeprowadzenie lekcji zgodnie z aktualną podstawą programową z matematyki, wykorzystujących metodę eksperymentu naukowego.

Czas trwania lekcji 45 min.

Z autorami scenariuszy zostaną podpisane umowy o dzieło.

Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu i Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję metodyczną

pt. UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ,

która odbędzie się 10 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz.15.30 - 18.00 w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Dziewulskiego 41 b w Toruniu.

Program konferencji:

 1. Przywitanie: mgr Adam Orgacki – dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 31 w Toruniu
 2. Wprowadzenie: mgr Maciej Pasternak – doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego
 3. „Wiosna w czystym lesie” – przedstawienie w wykonaniu uczniów klas integracyjnych SP nr 31
 4. „Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej” – mgr Anna Barwik, nauczyciel wspomagający w SP nr 31
 5. „Rola nauczyciela prowadzącego w klasie integracyjnej” – mgr Anna Balinowska, wychowawca w klasie integracyjnej w SP nr 31
 6. „Droga Alka do integracji” – p. Barbara Sut, mama chłopca z ASD
 7. „Szkolne Koło Gimnazjalisty – integracyjna grupa młodzieżowa” – mgr Agnieszka Umińska, nauczyciel wspomagający w SP nr 31 (prezentacja ucznia z ASD)
 8. Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 kwietnia 2018 r.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE